Kursus for ledige om Økonomistyring i Microsoft Dynamics NAV

I samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus afholder Skanderbys konsulenter et 6 ugers uddannelsesforløb i økonomistyring. 

Uddannelsesforløbet er rettet mod ledige, der vil have deres teoretiske viden omsat til efterspurgte praktiske færdigheder med det Microsoft ERP-system, der har flest brugere på verdensplan, nemlig Microsoft Dynamics NAV. Målet er, at deltagerne via virksomhedsrelevante cases tilegnes kompetencer, så de efterfølgende vil kunne tage aktivt del i den daglige økonomistyring i private og offentlige virksomheder. Skanderbys undervisere har stor erfaring i undervisning af ansatte hos virksomheder, der anvender Microsoft Dynamics NAV som ERP-system, og erfaringer herfra vil indgå som en naturlig del af undervisningens indhold og gennemførelse.

Kurset foregår fra 29. august – 7. oktober 2016. 

Læs mere her

Comments are closed.

Expense ManagementContinia logo

Continia / Claus Lundstrøm

 

Går alt i stå hos jer, når der skal afleveres rejseafregninger? Er arkivering af bilag et stort rod? Og er sammenkædning af bilag og kreditkort meget tidkrævende eller helt opgivet? Har I set på systemer til dette, men de har været store og stadig meget krævende for den enkelte rejsende? Så kom ind og se, hvordan du en gang for alle gør op med virksomhedens rejseaktiviteter – selvfølgelig ved at anvende Microsoft Dynamics NAV!

Scroll Up