Kursus for ledige om Økonomistyring i Microsoft Dynamics NAV

I samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus afholder Skanderbys konsulenter et 6 ugers uddannelsesforløb i økonomistyring. 

Uddannelsesforløbet er rettet mod ledige, der vil have deres teoretiske viden omsat til efterspurgte praktiske færdigheder med det Microsoft ERP-system, der har flest brugere på verdensplan, nemlig Microsoft Dynamics NAV. Målet er, at deltagerne via virksomhedsrelevante cases tilegnes kompetencer, så de efterfølgende vil kunne tage aktivt del i den daglige økonomistyring i private og offentlige virksomheder. Skanderbys undervisere har stor erfaring i undervisning af ansatte hos virksomheder, der anvender Microsoft Dynamics NAV som ERP-system, og erfaringer herfra vil indgå som en naturlig del af undervisningens indhold og gennemførelse.

Kurset foregår fra 29. august – 7. oktober 2016. 

Læs mere her

Scroll to Top