Opgradering til 365 Business Central

Skanderby A/S supporterer nuværende kunder med alle versioner af NAV / 365 Business Central, men er i en proces hvor alle bliver opgraderet til 365 Business Central som cloud løsning. Nye kunder vil således også indgå i den proces og vil skulle opgradere til 365 Business Central.

Microsoft Dynamics NAV har skiftet navn med NAV 2018 som sidste version. Herefter hedder versionerne Dynamics 365 Business Central. Samme produkt blot med nyt navn og en nyere version. Nedenfor kalder vi det derfor Dynamics 365 Business Central eller 365BC.

10 trin til at opgradere jeres gamle NAV / 365BC løsning

Hvis I har en ældre version af NAV eller 365 Business Central – og ønsker at opgradere denne til den nyeste version af 365 Business Central på cloud, er vi med hele vejen og fører jer sikkert igennem hele processen.

Ved hjælp af nedenstående 10 trin opgraderer vi jeres nuværende løsning, så I kommer til at køre på den nyeste 365 Business Central-løsning.

Vi kigger på, hvad I har I dag, og hvad I fremover har brug for. På den måde afklarer vi jeres behov og forventninger til den nye løsning.

Med skriftlig tilladelse fra jer undersøger vi jeres nuværende licens hos Microsoft og finder ud af, hvad vi kan arbejde videre med.

Herefter giver vi jer et uforpligtigende tilbud.

Det vil være et estimat baseret på vores erfaringer med tilsvarende opgraderinger.

Det vil indeholde en fast pris på de første steps som f.eks. prøvekonvertering og workshops. 

Når de er gennemført vil vi kunne revidere tilbuddet/estimatet.

 

Når vi er blevet enige om, hvilken vej vi skal, tager vi en kopi af jeres nuværende database, så vi kan gennemføre en prøvekonvertering. På den måde kan vi give et mere realistisk estimat på, hvor lang tid konverteringsprocessen vil tage.

Så afholder vi en workshopdag for jer, hvor vi gennemgår tilretningerne i jeres nuværende løsning og sammenligner med standardfunktionaliteten i den nyeste 365 Business Central.

Derved afklarer vi, om tilretningerne i jeres nuværende NAV-løsning skal løftes med til den nyeste 365 Business Central-version, eller om ny standardfunktionalitet eventuelt erstatter jeres tilretninger.

Derudover laver vi en afklaring i forhold til dokumentlayout.
Vi fokuserer generelt på at anvende 365BC’s standardfunktionalitet, for alt for mange tilretninger kan være dyre, og man kan risikerer også at miste en del fleksibilitet.

Efter denne workshopdag gennemgår vi vores estimerede tilbud, og ændrer i det, hvis det er nødvendigt. Derudover giver vi også tilbud på de eventuelle tilretninger, vi er blevet enige om på workshopdagen.

Vi går nu i gang med at lave en prototype/et testregnskab til jer. Dette er ikke den endelige løsning, men en prototype der vil give jer et indblik i, hvad I får.  Dermed får I mulighed for at vurdere, om vi har forstået opgaven og samtidig også teste, om alt fungerer som det burde.

Når I er tilfredse og har besluttet, at I ønsker at gå videre med opgraderingen, overdrager vi prototypen til jer til videre test, hvorefter vi fortsætter arbejdet med at færdiggøre den endelige løsning.

Bemærk at I med prøvekonverteringen har fået alle jeres data med fra jeres NAV løsning, herunder historiske data. Det gør det langt nemmere at teste og forholde sig til den nye 365 Business Central løsning.

Hvis I ikke allerede er kunde hos Skanderby, laver vi nu et forhandlerskifte. I skal udfylde nogle få papirer, som vi sørger for at sende videre til Microsoft, hvorefter vi kan erhverve den nyeste licens til jer på baggrund af resultaterne fra step 2.

Vi skal også have adgang til jeres 365 platform. Rent teknisk skal vi godkendes på jeres 365 platform med GDAP rettigheder.

Når vi er godkendt på 365 kan vi oprette løsningen og give jer adgang til denne med jeres egne prøvekonvertere data.

Afhængigt af jeres tidligere version vil det være rart med en brugeruddannelse, hvor vi gennemgår jeres nye løsning og dens funktionalitet. Uddannelsen baseres på prototypen. Vi sætter brugeruddannelsen i gang så sent som muligt, før løsningen skal sættes i drift. Brugeruddannelse er til for at give medarbejderne i virksomheden tryghed, før den opdaterede løsning skal implementeres. Det kan være nødvendigt med flere dages undervisning, hvis der skal tages ny funktionalitet i brug, hvis I har nye medarbejdere, eller hvis medarbejderne skal opdeles i grupper.

Når vi er færdige med eventuelle tilretninger og har gennemført et uddannelsesforløb for jeres ansatte, er løsningen ved at være klar til den endelige konvertering. Selve konverteringsprocessen tager typisk 2-3 dage, men det afhænger meget af løsningens kompleksitet.

Efter dette er jeres gamle løsning løftet til den nyeste 365 Business Central, og vi er klar til igangsætningen.

Igangsætningen samt den endelige konvertering tilrettelægges, så det vil påvirke jer mindst muligt.

Når en igangsætning sættes i værk, vil der altid være en konsulent til rådighed for jer. Alt efter løsningens omfang/kompleksitet vil det være den samme konsulent, som har været med igennem hele processen. Vedkommende vil være tilstede hos jer i de første par dage efter driftsdatoen og vil hjælpe brugerne godt i gang med den nye 365 Business Central-løsning, ligesom han/hun også kan løse eventuelle driftsproblemer.

I de første 2-4 uger efter igangsætningen følger vi op på den daglige brug og sikrer os, at eventuelle fejl og uhensigtsmæssige processer bliver rettet løbende.
Efter mange års arbejde med 365BC og et utal af opgraderinger har vi erfaret, at man som bruger ikke altid kan helgardere sig mod fejl i programmet, og derfor slipper vi jer ikke bare, straks igangsætningen er fuldendt.

Skift indhold
Scroll to Top