Kom i gang med 365 Business Central

Skanderby A/S hjælper dig trygt igennem hele processen med at starte med 365 Business Central. Vi gør din start med programmet så enkel som muligt, og med de nedenstående 10 steps kommer du i gang med din helt egen 365 Business Central

Kun 10 trin til 365 Business Central sammen med Skanderby A/S

Først af alt skal vi have et møde, hvor vi kortlægger muligheder og eventuelle begrænsninger for jeres virksomhed og får styr på, hvilke opgaver I skal kunne udføre med jeres nye løsning. På mødet lytter vi naturligvis til jeres ønsker og ideer og vi bidrager selv med vores store erfaring fra andre projekter.

Dette er kun gældende, hvis I allerede en licens til Dynamics NAV.
Hvis dette ikke er tilfældet, springer vi over step 2.

I step 2 får vi jeres skriftlige accept af, at vi må undersøge jeres licensværdi hos Microsoft. Dette gælder kun, hvis I har aktivt abonnement hos Microsoft, hvor der eventuelt kan være værdi at hente på jeres nuværende licens, og det giver os et overblik over, hvad vi kan gå videre med.

I step 3 giver vi jer et uforpligtigende tilbud.

Det vil være et estimat baseret på vores erfaringer med tilsvarende opgraderinger.

Det vil indeholde en fast pris på de første steps som f.eks. prøvekonvertering og workshops. 

Når de er gennemført vil vi kunne revidere tilbuddet/estimatet.

Det er vores mål hos Skanderby A/S, at det bliver så overskueligt som muligt for jer hvad den færdige løsning vil indeholde. Derfor vælger vi at indlede med at programmere en særlig prototype til jer, for det er vores holdning – og erfaring – at vi kan løse denne opgave næsten lige så hurtigt, som vi kan beskrive den for jer.

For at kunne udarbejde en tilstrækkeligt omfattende prototype afholder vi en workshopdag, hvor vi kan gå i dybden med de mere komplicerede elementer i jeres løsning.

På workshopdagen kigger vi sammen med udvalgte medarbejdere fra jeres virksomhed på alle de forretningskritiske processer, der måtte ligge i virksomheden. Det betyder, at vi får kortlagt jeres løsning og behov for eventuelle tillægsløsninger, men også at vores konsulenter får et godt kendskab til virksomhedens arbejdsprocesser. I samme omgang afklarer vi, om vores estimerede tilbud skal korrigeres.

I en typist proces er der fra 1 til 3 workshopdage afhængig af mængden af funktionalitet.

Selve prototypen skal give overblik over, hvorvidt vi har opfyldt alle jeres ønsker, og hvorvidt de valgte løsningsmodeller egner sig til jeres virksomhed og nødvendige arbejdsprocesser. Prototypen er ikke den færdige løsning, men den er tilstrækkelig til, at I ville kunne teste og vurdere, om projektet skal gennemføres. Efter denne 5. fase har I fået et godt indtryk af, hvem vi er, og hvordan den færdige løsning vil kunne komme til at se ud. Hvis I ikke føler tilfredshed med prototypen eller samarbejdet med os, kan I afbryde projektet umiddelbart efter denne fase. Men hvis I er tilfredse og vælger at fortsætte samarbejdet, vil vi overdrage jer prototypen, så I kan teste videre, mens vi fortsætter arbejdet med at færdigøre den endelige løsning og forberede igangsætningen.

Dette step er afhængigt af resultatet af step 2.

Nuværende kunde hos Microsoft – Egen licens

Hvis I allerede har et Microsoft ERP-system, skal vi nu have lavet et forhandlerskifte, hvor I udfylder og underskriver en forhandlerskifteerklæring. Derefter indsender vi denne til Microsoft og vil blive registreret som jeres partner. Vi skal ligeledes godkendes på jeres 365 platform.

Ny kunde hos Microsoft

Vi registrerer jer som ny kunde hos Microsoft og erhverver licensen til jer med det antal brugere, vi fandt frem til i løbet af workshoppen.

Rent teknisk skal vi godkendes på jeres 365 platform med GDAP rettigheder.

Når vi er godkendt på 365 kan vi oprette løsningen og give jer adgang til denne.

Prototypen er også grundlaget for planlægning af brugeruddannelsen, for det er selvfølgelig vigtigt, at instruktøren kender de arbejdsopgaver, I skal kunne løse med programmet. Instruktøren vil ofte være den samme person, som tester og installerer de færdige programmer, ligesom vedkommende også er tilstede, når løsningen sættes i drift.

Vi begynder så sent som muligt med brugeruddannelsen – ganske kort før løsningen sættes i drift. Brugeruddannelsen skal give jeres medarbejdere tryghed, før løsningen implementeres.

Hvis der skal overføres data fra det gamle system, løser vi denne del af projektet gennem fire faser:

Analyse og beskrivelse af datagrundlag
Opsætning af indlæsningsrutiner
Testindlæsning (som du skal gennemgå og godkende)
Endelig indlæsning (samtidig med installation og igangsætning)
Hvis du migrerer fra en anden løsning, vil det normalt kun være muligt at indlæse stamdata (finanskonti, debitorer, kreditorer, varer o.lign.) samt disses åbningssaldi eller -beholdninger.

Til overførelse af stamdata har vi hos Skanderby A/S udviklet en Skanderby konfig pakke til stamdata, der gør det enklere og derved billigere at overføre stamdata.

SKANDERBY STANDARD RAPIDSTART-PAKKE

Det er ikke umuligt at overføre historiske data som f.eks. finans- eller salgsposter, men det kan være en tidskrævende og kostbar opgave, med mindre I kommer fra en Dynamics NAV løsning.

Dels fordi datastrukturerne i de to systemer passer dårligt sammen, og dels fordi data i det gamle system kan være vanskelige at analysere og oversætte til den nye løsning.

Mange af vores kunder har valgt kun at overføre stamdata og så lade det gamle system være tilgængeligt i en periode på ½ – 2 år for på den måde fortsat at have adgang til historiske data.

Normalt tilrettelægger vi igangsætningen og eventuel indlæsning af data fra det gamle system, således at I er ude af drift i kortest mulige tid. Ofte mindre end en halv dag. Afhængigt af løsningens omfang og kompleksitet vil der være en erfaren konsulent til stede hos jer i de første dage efter igangsætningen. Vedkommende vil hjælpe brugerne med at lære den nye løsning at kende og løse eventuelle driftsproblemer.

I de første 2-4 uger efter igangsætningen følger vi den daglige brug tæt og sikrer, at eventuelle fejl og uhensigtsmæssige processer bliver rettet løbende.

Som bruger kan det være svært at sikre sig, at der ikke er fejl i programmet, men vi vil gøre vores bedste for at levere en fejlfri løsning.

I 365 Business Central vil der hver måned blive opdateret med mindre ændringer og fejlrettelser – og 2 gange om året kommer der en større opdatering med ny funktionalitet. 

Scroll to Top