Dynamics C5 2016 – flere værktøjer til revisorer

Fordelene ved Microsoft Dynamics C5 2016

Microsoft har samlet et udpluk af hvilke fordele der er ved Microsoft Dynamics C5 2016, som er med til at gøre revisorer mere produktive, når de skal gennemgå en virksomheds regnskab. 


Startsiden – Økonomisk overblik
Allerede på startsiden af Microsoft Dynamics C5 2016 har vi gjort det endnu lettere for revisorer, at få et hurtigt overblik over deres klienters økonomiske situation. Et diagram giver overblik over kunders nøgletal, indtægter og udgifter, kassebeholdning samt likviditeten

i virksomheden. Desuden vises resultatopgørelsen baseret på de seneste posteringer direkte på startsiden.
 
Som det kan ses i billedet ovenfor, kan man i højre side hurtigt danne sig et overblik af den pågældende virksomhed. Samtidig er det nemt at danne sig et overblik over, hvilke aktiviteter kunden skal tage aktion på via de blå bokse til venstre (salg, køb, tilgodehavender og gæld).
 
Søgning i posteringer – Hurtigere indblik
Et andet eksempel er, at det nu kun tager et par enkelte klik for, at se om en kunde har bogført posteringer og transaktioner korrekt. Dette gøres via navigér-funktionen (som vist ovenfor) der viser alle poster og modposter i kundens regnskab. Det har ikke før været så simpelt og tilgængeligt, at finde og revidere kundedata som tilfældet er i Microsoft Dynamics C5 2016. Selve navigér-funktionen kan ses nedenfor, hvor en søgning på bilagsnr. 103003 er foretaget, hvorefter hver post kan åbnes og gennemses med et enkelt klik.
 

 

Filtrering – nemmere revision
I forlængelse heraf kan filter- og linjesøgningsredskaberne nævnes, da de har simplificeret og optimeret revisorens søgearbejde på et hidtil uset niveau. Microsoft Dynamics C5 2016 er mere gennemskueligt og åbent end nogensinde før, hvilket er årsagen til at Filter- og linjesøgning er blevet et gennemgående element i hele versionen. Så om du søger i salgsordre eller om du søger i diverse posteringer, er du ikke mange klik fra et fuldt overblik over lige præcis de transaktioner og data, som du søger. Nedenfor vises det, hvor simpelt det er, at tilføje og fjerne filtre fra en søgning i salgsordrer. I dette eksempel søges der på Valutakode og bogføringsdato, men antallet af filtre er op til revisoren.
 
 
 
Til slut skal det nævnes, at hele brugerfladen er blevet strømlinet med Microsoft Office pakken og ikke mindst Excel. Alt lige fra design til data-integration er bygget op via samme tanke om frihed og funktionalitet, som er kendetegnet ved resten af Office pakken. Derfor er det selv for helt ny Microsoft Dynamics C5 bruger, nu hurtigt og let at komme i gang med revisor-arbejdet.
 
Ønsker du yderligere informationer omkring Microsoft Dynamics C5 2014 kan du klikke her>> 
eller tage kontakt til Skanderby på tlf. 70 22 57 99 eller på ms@skanderby.dk
Scroll to Top