Dorte Hedegaard er pr. 1.7.21 udnævnt til COO hos Skanderby A/S

Dorte vil udover at supplere Michael Skanderby i den daglige drift også få ansvaret for personale og ressourceplanlægning.
Idet Dorte har været ansat i Skanderby A/S siden 2006, så har hun et indgående kendskab til forretningsprocesserne i virksomheden.

Scroll to Top