Forbedringer i Bankkontoafstemning

Det populære tillægsmodul ”Bankkontoafstemning” til Continia Payment Management har gennemgået markante forbedringer…

 

Det populære tillægsmodul ”Bankkontoafstemning” til Continia Payment Management har gennemgået markante forbedringer op til den seneste version 2.10, uden at prisen er fulgt den kraftigt udbyggede funktionalitet der er tilkommet løsningen. Det er årsagen til at der per 1. september 2011 introduceres nye priser.

Om Bankkontoafstemning
Modulet BankKontoafstemning indeholder funktionalitet til indlæsning af kontoudtog fra pengeinstituttets betalingssystem, samt automatisk afstemning af de bogførte bankposter i NAV udfra det debitor har angivet i relation til indbetalingen – Endvidere kan modulet automatisk oprette indbetalingslinjer på ej registrerede indbetalinger – samt finanskladde liner med f.eks. renter- og gebyrlinjer m.m. ud fra en meget udbygget søgealgoritme. Med andre ord: Modulet er ikke bare et afstemningsmodul, men også et avanceret modul til håndtering og automatisk registrering og udligning af debitor indbetalinger – og andre ej registrerede kontoposteringer

Forbedringer i Bankkontoafstemning
For eksisterende brugere af Kontoafstemning tilbyder version 2.10 følgende forbedringer:

  • Understøttelse af Nordeas version 3 filformat – med øget indbetalerinformation
  • Mulighed for at indlæse nyt kontoudtog i eksisterende afstemningskladde, selvom den ikke er færdigbehandlet.
  • Mulighed for at overføre overskydende kontoudtogsposter til finanskladde for lettere kontering og bogføring af ej bogførte bilag (Manuel håndtering)
  • Tolerancedage i forbindelse med søgning af bankposter på beløb/dato.
  • Forbedret fremsøgning af samleindbetalinger – herunder automatisk oprettelse af ikke registrerede indbetalingslinjer ud fra bilagsnumre angivet i den lange adviseringstekst (meddelelse til modtager).
  • Mulighed for at rette på teksten fra afsender og forsøge ny udligning, hvis teksen er mangelfuld eller forkert
  • Mulighed for at overføre samtlige positive poster til indbetalingskladde.
  • Mulighed for afstemning/ fremsøgning af bankpost ud fra et nyt referencefelt, som kan tilføjes alle købs og salgsbilag og bogføries med på bankposten (f.eks. checknummer, betalingstransaktionsnr ved websalgt m.m.)

Priserne stiger
Den vejledende udsalgspris for BankKontoafstemningsmodulet er i dag kun 5.000 kroner eksklusive moms og software abonnement. Denne pris gælder kun indtil den 31. august 2011, hvorefter prisen på tillægsmodulet blive justeret op. Ligesom ved basislicenserne for Continia Payment Management introducerer vi også for Kontoafstemning differentierede priser, så tillægsmodulet fra 1. september 2011 kan anskaffes fra 7.500 for en licens til max 5 NAV brugere og op til 14.750 DKK for en brugerubegreænset licens.

 

Scroll to Top