Tidsplan for virksomheders digitale bogføring

OBS! Datoerne for virksomheders digitale bogføring er ikke fastsat endnu, og vi kan derfor kun oplyse de forventede tider. Kravet om digital bogføring vil gælde fra den første regnskabs- eller indkomstperiode, som starter, efter kravet om digital bogføring er trådt i kraft.

1. januar 2024

  • Erhvervsstyrelsen offentliggør en fortegnelse over registrerede digitale standard bogføringssystemer, der lever op til kravene.

1. juli 2024: 

  • Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt standard bogføringssystem, skal bogføre digitalt.
  • Gælder fx for foreninger og fonde, hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår var mere end 300.000 kr., for I/S’er og K/S’er, hvor ingen deltagere er en fysisk person, og for selskaber.

1. januar 2025:

  • Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt specialudviklet bogføringssystem, skal bogføre digitalt.
  • Gælder fx for foreninger og fonde, hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår var mere end 300.000 kr., for I/S’er og K/S’er, hvor ingen deltagere er en fysisk person, og for selskaber.

2026: 

  • Personligt ejede virksomheder, hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår var mere end 300.000 kr., skal bogføre digitalt.
  • Gælder for enkeltmandsvirksomheder samt I/S’er og K/S’er, hvor minimum en deltager er en fysisk person. Det samme gælder for finansielle virksomheder, der aflægger årsregnskab efter den finansielle lovgivning.

Scroll to Top