Status på ny bogføringslov og 365 Business Central

Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til tre bekendtgørelser om digitale bogføringssystemer i offentlig høring. Bekendtgørelserne skal bl.a. sikre, at digitale bogføringssystemer understøtter automatiseret bogføring og enklere indberetning til myndighederne.  

Erhvervsstyrelsen har sendt følgende udkast til bekendtgørelser om krav til digitale bogføringssystemer i offentlig høring:  

  • Udkast til bekendtgørelse om krav til digitale standard bogføringssystemer, der skal registreres i Erhvervsstyrelsen efter lov om bogføring 
  • Udkast til bekendtgørelse om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. af digitale standard bogføringssystemer   
  • Udkast til bekendtgørelse om ikrafttrædelse af dele af lov nr. 700 af 24. maj 2022 om bogføring (krav til digitale standard bogføringssystemer og krav til udbydere af digitale standard bogføringssystemer)

Bekendtgørelserne udmønter den nye bogføringslov af 24. maj 2022 og er et vigtigt afsæt for at kunne automatisere virksomhedernes bogføring og gøre det enklere at indberette årsregnskaber mv. til myndighederne. 

De nye krav forventes at træde i kraft fra 1. januar 2023 med en gradvis indfasning frem mod 2026. Den gradvise indfasning skal sikre at virksomheder og udbydere af digitale bogføringssystemer får tid til at tilpasse sig de nye krav og samtidig får mulighed for at udnytte fordelene ved automatiseret bogføringssystemer allerede fra 2024. 

Meldingen fra Microsoft er at man afventer de endelige bekendtgørelser, således at det faktisk vides hvad der skal til for at Dynamics NAV og 365 Business Central (365BC) kan godkendes.


Følg med her: https://erhvervsstyrelsen.dk/ny-bogfoeringslov

Scroll to Top