Payment Management ny version 2.15

Behovet for en forfinet løsning til håndtering af leverandørbetalinger samt automatisering af indbetalings- og bankafstemningsrutiner er højere end nogensinde. 

Continia har derfor valgt at de stadig har et massivt i nyt og forbedret indhold til Continia Payment Management inklusive tillægsmodulet Bankkontoafstemning, som nu er tilgængelig i en ny version 2.15.

Nedenfor finder du en oversigt over nyheder samt en opdateret change log.

 

Nyt i basismodulet

Valutakurser fra Danmarks Nationalbank

Dette har tidligere været en mulighed via de enkelte banker og kun med direkte kommunikation via Danske Bank. Continia har nu lavet import funktion, så alle brugere – uanset bankforbindelse – hurtigt kan importere aktuelle valutakurser direkte kommunikeret fra Danmarks Nationalbank og ind i Microsoft Dynamics NAV.

   

Mest anvendte menuer i Start fanen

Continia har lavet en lille klikanalyse af betalingsoversigten i NAV 2013 samt 2015 og flyttet de mest anvendte menuer ud i Start fanen.

    

Brugeroptimering ved samling af betalingslinjer

Ved samling af manuelle betalingslinjer flytter markeringen ned til linjen nedenunder – i stedet for at hoppe ned i bunden af listen med betalingslinjer. Dette var en gene for især de brugere, der har mange betalingslinjer i oversigten.

    

Nyt format og kommunikationsløsning til Danske Bank

Som den første bank herhjemme har Danske Bank implementeret det nye fælles europæiske ISO 20022 filformat – inklusive alle understøttede lokale udenlandske betalingsmuligheder. Samtidig stiller de en mere tidsvarende og sikker webservicebaseret kommunikationsløsning til rådighed som erstatning for API’et.
  
Såvel de nye ISO20022 baserede filformater (både betaling-, kontoudtog- og statusfiler) som den nye webservice baserede kommunikationsløsning understøttes fra Continia Payment Management 2.15.

   

Betalingsmetoder

Følgende betalingsmetoder er tilføjet:

  • DBTS Ekspres betalinger (betalinger her og nu)
  • DBISO20022 Lokale Polske Betalinger (kun i ISO formatet – formatet vil ofte også kunne danne grundlag for betalinger via polske banker der understøtter ISO20022) HBISO20022 – HandelsBanken ISO 20022 format (inkl. branchens længste række af lokale udenlandske betalinger; bl.a. flere lande i asien
  • Unitel02 Koncernbetalinger

 

Nyt i tillægsmodulet Bankkontoafstemning

   

Ændring af automatisk fundne afstemningsforslag

Et automatisk fundet indbetalingsforslag kan nu let og overskueligt modificeres ved til- eller fravælge åbne debitorposter.

    

Forbedret håndtering af for eksempel kortbetalingsløsninger:

For et par versioner tilbage tilføjede Contina muligheden for at udfylde et nyt Betalingsreferencefelt på købs- og salgsdokumenter samt – kladder med for eksempel checknr. eller en unik kortbetalingsreference, så bankkontoafstemingen kan matche sådanne betalinger. I version 2.15 er denne funktionalitet udbygget, så man kan undlade at modpostere fakturaposten med betalingen ved bogføring – og først lade bankkontoafstemning lave forslag til indbetaling når betalingen rent faktisk er modtaget. Dette er blandt andet anvendeligt, når kortbetaling først udføres ved vareforsendelsen.

   

Mere styr på bankposer, betalingsautomater med flere

Automatisk samling af poster såfremt de matcher med en indtastet regel. Regel kan opsættes på et specifik felt, eksempelvis posteringstekst og med filter på dag. Dette kan være nyttigt ved for eksempel håndtering af bankposer eller afstemning af posterede betalinger fra betalingsautomater eller kasseterminaler op i mod en enkelt kontoudtogslinje med dagens indbetalinger.

   

Håndtering af indbetaling, der vedrører flere debitorer

Bankkontoafstemningen kan nu finde ud af, at en indbetaling fra én debitor eventuelt dækker over fakturaer, der er bogført på flere forskellige debitorer i NAV (for eksempel ved virksomhedsopkøb). Hvis betalingsadviseringen således specificerer fakturanumre, der vedrører to forskellige debitorer, oprettes der to indbetalingskladdelinjer på de respektive udligningsbeløb og en samlet bank modpost.

   

Forbedret design af to rapporter

Udbetalingskladde Specifikationsliste (Rapport 6016820) samt Konto Afstemning slut saldo (Rapport 6017200) opdateret med ønsker til forbedret layout

Endelig tilbyder vi understøttelse af 60M intermidiate status i MT940.

Scroll to Top