Kurser

Kurser i NAV

Skanderby A/S tilbyder en række kurser i Dynamics NAV.

På kurserne underviser vores NAV-konsulenter, som har stor erfaring med at undervise i prævis den viden, virksomhederne har brug for. Holdene er aldrig større, end at du får rig mulighed for at få hjælp på tomandshånd. Vi sørger for, at du bliver godt klædt på til at udnytte mulighederne i jeres økonomisystem.

Kurserne tilbydes som firmakurser til kr. 14.000,- excl. moms.

Prisen dækker undervisning, kursuslokale med PC’er og forplejning for op til 6 deltagere.

Finans I er et begynderkursus. På kurset beskæftiger deltagerne sig hovedsageligt med grundlæggende opsætning af finans og moms. Samt få eksempler på daglige bogholderiopgaver.

Kurset omfatter foruden en gennemgang af finansmodulet i Navision:

 • Opsætning af en ny virksomhed – oprettelse af kontoplan, momsbogføring, finansjournaler og rapporter.
 • Bogføring i finanskladde – finanskladden, momsafløftning i finanskladden, bogføring i en finanskladde og kontokort.
 • Tilbageførsel af bogført transaktion – fx tilbageførsel af bogførte transaktioner og journaler.
 • Momsafregning – momsangivelsen, salg (udgående moms), køb (indgående moms), afgifter og udskrivning af momsangivelse
 • Afslutning af regnskabsår – efterposteringer, nulstilling af resultatopgørelsen og efterposteringer.

Kurset henvender sig til brugere af NAV 2013 og fremefter. 

 

Kursussted

Kurset afholdes på Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager

Dette kursus forudsætter, at deltageren har erfaring fra Finans I eller har kendskab/erfaring med Navision på et lignende niveau.

Kurset omfatter:

 • Bogføring med gentagelseskladde – gentagelsesprincip, udløbsdato, bogføring af udvalgte linjer, fordeling med bogføring og fordeling efter saldo.
 • Bogføring med dimensioner – opsætning af dimensioner, tilpasning af kontoplan til bogføring med dimensioner, finansbalance pr. dimension, finansjournaler og dimensionsbogføring.
 • Opsætning af budgetter – opsætning af finansbudgetter, oprettelse af alternative budgetter, budgetlægning efter faktisk bogføring og sammenligning af realiserede tal med budget.
 • Opsætning og brug af kontoskemaer – opsætning og udskrivning af kontoskema samt udlæsning til MS Excel.
 • Opsætning, bogføring og afstemning af bankkonti – oprettelse af bankkonti, kopiering af bankkonto, definition af systemkonto, bogføring med bankkonti, forberedelse til bankkontoafstemmelse og bogførte kontoudtog.

Afhængig af tidsplanen vil nedenstående punkter eventuelt blive delvist gennemgået:

 • Avancerede dimensioner – begrebsforklaring, bogføring med dimensioner i finanskladde, dimensionsanalyse og dimensionsanalyse i kontoskemaer.

Kurset henvender sig til brugere af NAV 2013 og fremefter. 

Kursussted

Kurset afholdes på Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager

Med fokus på bl.a. styring af debitor/kreditor kommer begynderkurset ‘Køb og Salg I’ godt rundt ved de typiske bogholderopgaver.

Kurset omfatter:

 • Debitorstyring og salgsfakturering – bogføringsopsætning, debitorbogføringsgrupper, salgsopsætning, nummerserier, registrering af faktura, udligning af bilag, efterudligning, debitor saldoliste og kontantsalg.
 • Salgskreditnota – sæt arbejdsdato, bogfør to fakturaer, udstedelse af kreditnota for returnerede varer og kreditnota som rettelse af fejlfakturering.
 • Rykkere og rentenotaer – finanskonti, opsætning af bl.a. nummerserier, rentebetingelser og rykkerbetingelser samt udstedelse af rentenotaer og rykkere.
 • Kreditorstyring og købsfakturering – bogføringsopsætning, kreditorbogføringsgrupper, købsopsætning, nummerserier, betalingsbetingelser, oprettelse af kreditorer og registrering af faktura.

Kurset henvender sig til brugere af NAV 2013 og fremefter. 

 

Kursussted

Kurset afholdes på Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager

Dette kursus forudsætter, at deltageren har erfaring fra ‘Køb og Salg I’ eller har kendskab/erfaring med Navision på et lignende niveau.
Kurset omfatter:
 
 • Valutastyring – opsætning af fremmed valuta, bogføring af købsfaktura i fremmed valuta og opdatering af valutakurser.
 • Salgsordrestyring – målsætning, nummerserie, sæt arbejdsdato, salgstilbud, levering af salgsordre, ordrefakturering, vare- og debitor salgsstatistik.
 • Samlefakturering – opsætning af kunder til samlefakturering.
 • Købsordrestyring – sæt arbejdsdato, nummerserie, købsrekvisition, modtagelse og fakturering af købsordre.
 • Genbestilling af varer – opsætning af varer til genbestilling samt indkøbskladde.
 • Direkte leveringer – arbejdsgang ved direkte leveringer, grundlæggende opsætning og registrering af salgsordre til direkte levering.

Kursussted

Kurset afholdes på Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager

Lager er et helt centralt aspekt af mange virksomheders drift. Kurset tager fat i de specifikke mekanismer, der i NAV giver brugeren et væld af muligheder for at styre lageret mest hensigtsmæssigt.

Kurset omfatter:

 • Bogføringsopsætning/Varebogføringsopsætning – hvordan integreres lageret i finans?
 • Oprettelse af varer – nummerserie, kostmetoder, enheder, statistikgrupper, beholdning mv.
 • Lagerregulering – hvordan virker kørslerne ”Juster kostværdi – vareposter” og ”Bogfør Lagerregulering”?
 • Salgslinjerabatter – ad hoc rabatter eller faste rabataftaler med kunder.
 • Salgspriser – prisaftaler med kunder.
 • Udvidede varetekster – tildeling af ekstra vareoplysninger på f.eks. salgsordre/faktura.
 • Opsætning og brug af montagestyklister – Brug af montagestyklister og montageordrer.
 • Salgsordrestyring/købsordrestyring – fra tilbud til bogført faktura.
 • Lageroptælling – gennemgang af lageroptællingskladde med tilhørende optællingsudskrift.

Kurset henvender sig til brugere af NAV 2013 og fremefter. 

 

Kursussted

Kurset afholdes på Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager

Dette kursus forudsætter, at deltageren har erfaring fra Lager I eller har kendskab/erfaring med NAV på et lignende niveau. Dette kursus er et halvdagskursus.
 
Kurset omfatter:
 • Lagerlokationer – oprettelse af lagerlokationer, flytning af varebeholdning.
 • Varebudgetter/analyserapporter – budgetter for køb/salg af varer.
 • Intrastat rapportering – opsætning, hvilke felter skal udfyldes, opret intrastat kladde.
 

Kursussted

Kurset afholdes på Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager

Generel introduktion til opbygning af Microsoft Dynamics NAV og anvendelsesområder.

Kurset omfatter desuden en gennemgang af generelle eksempler på anvendelse:

 • Grundlæggende struktur i Microsoft Dynamics NAV– oversigt over anvendelsesområder.
 • Microsoft Dynamics NAV programmodulerne– Økonomistyring, Salg og marketing, Køb, Lagersted, Produktion, Sager, Ressourceplanlægning, Service, Personale, Opsætning.
 • Windows-klienten – fx tilbageførsel af bogførte transaktioner og journaler.
 • Microsoft Dynamics NAV startside og rollecenter – momsangivelsen, salg (udgående moms), køb (indgående moms), afgifter og udskrivning af momsangivelse
 • Grundlæggende brug af Microsoft Dynamics NAV– nulstilling af resultatopgørelsen og efterposteringer.
 • Eksempel på workflow, ordreregistrering – eksempel på workflow fra registrering af salgsordre via pluk, afsendelse og fakturering til bogføring af indbetaling

Kurset henvender sig til brugere af NAV 2013 og fremefter. 

Kursussted

Kurset afholdes på Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager

Kurset er for dig, der bl.a. har brug for effektivt at kunne administrere segmenteringen af firmaets kontakter.

Det er vigtigt, at du har de rette kundeinformation, når din virksomhed skal bevare forspringet. Disse kan let registreres i Relationsstyring/CRM, der også holder justits med al kommunikation ind og ud af huset.

Kurset omfatter:

 • Grundlæggende relationsstyring – oprette nye kontakter, opsætning af profilspørgeskema, doubletkontrol, kampagnestyring, segmentering og målgrupper.
 • Operationsstyring – oprettelse af nye opgaver, aktiviteter og gentagelsesopgaver.
 • Interaktioner og dokumentstyring – grundopsætning, grundbegreber, opsætning af interaktion og dokumentstyring.
 

Kursussted

Kurset afholdes på Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager

Kurset henvender sig til administratorer og andre Navisionansvarlige. Lær at opsætte og vedligeholde Navision og benytte de mere avancerede funktioner i programmet.

Kurset omfatter bl.a.:

 • Brugeradministration – opsætning og vedligeholdelse af bruger-id, opsætning af bruger og manglende rettigheder.
 • Vedligeholdelse af database – databaseoplysninger, datokomprimering, udvidelse af databasen, test af databasen og sikkerhedskopiering.
 • Revision og regnskabskontrol – brug af filtre, indlæsning af sikkerhedskopi, søgning efter poster og modsatrettede poster, poster bogført uden for datorækkefølgen, direkte posteringer på samlekonti, tabelfilter, og kopiering af data fra Navision til et regneark.
 

Kursussted

Kurset afholdes på Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager

Ressourcer er et af de mest værdifulde elementer i enhver virksomhed, men det er ikke nemt at udnytte en virksomheds ressourcer optimalt. Kapacitetsplanlægning og overblik over ressourcedisponering er bare nogle af de faktorer, der kræver din konstante opmærksomhed.

Lær, hvordan Dynamics NAV kan hjælpe med at skabe overblik.

Kurset omfatter:

 • Grundlæggende ressourcestyring – bogføringsgrupper, bogføringsopsætning, definition af systemkonti, ressourceenheder, oprettelse af ressourcer, registrering af ressourceforbrug og fakturering med ressourcer.
 • Grundlæggende sagsstyring – opsætning af sagsbogføringsgrupper, sagsopsætning, forkalkulation og tilbud, udstedelse af forudbetalingsfaktura, forbrugsregistrering, økonomi og efterkalkulation.
 

Kursussted

Kurset afholdes på Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager

Scroll to Top