Bisnode i Dynamics NAV

Integration af erhvervsdata i Microsoft Dynamics NAV

NN Markedsdata Bisnode logoI Bisnode leverer vi også integrationsløsninger. Og det er nemt at hente og bruge erhvervsdata direkte Microsoft Dynamics NAV med Navne & Numre® Erhverv Webservice.

Du får værdifulde input til den daglige økono­mistyring og kundeadministration med de nyeste stamdata på kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

 

Du vil opleve en forøget værdi af dit ERP-system med Navne & Numre® Erhverv Webservice:

  • Let, hurtig og korrekt oprettelse af debitorer og kreditorer
  • Hjælp til at undgå dårlige betalere med adgang til 5 års historik på regnskaber, nøgletal og kreditvurdering
  • udskriv en kreditvurderingsrapport – er der udeståender der er større end anbefalet – og er kunden i normal drift?
  • Mulighed for vedligeholdelse af debitorer og kreditorer, som sikrer korrekte informationer og en database uden dubletter
  • Design din egen datavask og bestem selv hvilke informationer du vil opdatere
  • Filtrer en datavask – se ændringer på selskabsstatus, kreditvurderingskode og se nye regnskaber
  • Datavask log – se nemt hvilke ændringer datavasken har registreret
  • Ind- og udlæs informationer via NAV modulet, når du vil lave øvrige opdateringer af data eller vil arbejde med forskellige kundesegmenter til kampagner

 

Alle erhvervsinformationer samlet et sted – adgang til branchekoder, antal ansatte, selskabsstatus, selskabsform m.v.

Med Navne & Numre® Erhverv Webservice integreret i Microsoft Dynamics NAV kan du finde juridiske og økonomiske oplys­ninger på alle danske virksomheder.

Optimér din tid!
– ved at kunne foretage informationssøgning et sted med en lang række relevante kilder.

Minimer din risiko!
– med afgang til kreditanbefalinger, nøgletal m.v..

 

Kunderne siger:

Vi er hver dag i dialog med utrolig mange kunder både fra vores kontor, men også på møder ude ved kunderne. Derfor er det vigtigt for os, at vi har den rigtige baggrundsviden om vores kunder for at kunne træffe bedre beslutninger fx vedrørende kreditgivning.

For at sætte os ind i kundens situation anvender vi dagligt online-systemet Navne & Numre® Erhverv og integration af erhvervsdata til vores Microsoft Dynamics NAV-system. Løsningerne giver os et hurtigt og overskueligt indblik i kunders økonomi med en konkret kreditvurderingskode og de nyeste regnskabstal. Informationerne bruger vi til at vurdere kundernes evne til at kunne betale for deres varer – kan vi yde kunden kredit eller skal de betale up-front. Før i tiden gav vi kredit ud fra en mavefornemmelse, men nu er vores beslutningsgrundlag langt bedre, da den er baseret på facts.

Integrationen af erhvervsdata til vores ERP-system sikrer, at vi altid har de nyeste informationer på vores kunder, og vi undgår derfor fejludsendelser på breve og fakturaer. Webservicen fra Bisnode er let at anvende og ved at have informationer på alle danske virksomheder integreret ind i vores egen NAV-løsning, kan vi langt hurtigere oprette nye kunder og behandle kundehenvendelser. Vi højner altså vores serviceniveau samtidig med, at vi sparer tid på manuel tastning og vedligeholdelse af kundeinformationer.

Expense ManagementContinia logo

Continia / Claus Lundstrøm

 

Går alt i stå hos jer, når der skal afleveres rejseafregninger? Er arkivering af bilag et stort rod? Og er sammenkædning af bilag og kreditkort meget tidkrævende eller helt opgivet? Har I set på systemer til dette, men de har været store og stadig meget krævende for den enkelte rejsende? Så kom ind og se, hvordan du en gang for alle gør op med virksomhedens rejseaktiviteter – selvfølgelig ved at anvende Microsoft Dynamics NAV!

Scroll Up