SMV: Digital har offentliggjort udmøntningsplanen for hele 2023

SMV: Digital har offentliggjort udmøntningsplanen for hele 2023

Planen kan ses her: https://smvdigital.dk/content/ydelser/tilskudspuljer-i-smvdigital/94225503-954b-40fb-95e5-43c7a1a8ffb3/

Justering af det til tilskud til rådgivning fra 25.000 kr. til 50.000 kr.:

  • Fremadrettet vil tilskud til 25.000 kr. blive opjusteret til 50.000 kr. således at tilskuddet til 25.000 kr. udgår.

Det styrker mulighederne for, at virksomhederne både kan få behovsafklaring, hjælp til valg af løsning samt implementering, typisk af de mange standardløsninger, der er på markedet, fx valg af webshop, økonomistyring og IT-sikkerhed, og som er efterspurgte af SMV’erne.
– Derudover udvides målgruppen, så det for tilskud på 50.000 kr. bliver muligt for virksomheder med mellem 2-249 årsværk at opnå tilskud.
– OBS Fremover vil det antal årsværk udelukkende være baseret på årsværk i seneste aflagte regnskabsperiode (dvs ikke længere ansøgningstidspunkt som for den udgåede 25.000 kr. pulje.

Støttebeløb skal afhænge af projektets karakter:
– Der vil fremadrettet være typer af projekter, som ikke længere vil kunne opnå tilskud på 100.000 kr. og som i stedet vil skulle søge det nye tilbud på 50.000 kr. Dermed vil rådgivningsstøtte på 100.000 kr. fremover være forbeholdt mere ambitiøse eller komplekse digitale projekter eller projekter inden for mindre modne områder (såsom kunstig intelligens, systemintegrationer mv.).

Følgende type projekter vil fremover ikke kunne 100.000 kr. men kan i stedet søge 50.000 kr.:

  • Projekter indenfor Digital sikkerhed
  • Projekter indenfor digital markedsføring (rådgivning vedr SEO, SoMe, annoncering o.lign.)
  • Projekter indenfor Økonomistyring (rådgivning vedr. bogføring, efakturering, bilagsscanning, løn o.lign med undtagelse af ERP-systemer eller løsninger med behov for unikke systemintegrationer
Scroll to Top