Payment Management

Continia Payment ManagementContinia Payment Management

Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, og dermed bliver betalingsoplysninger ofte indtastet 2-3 gange, før de er bogført, betalt og afstemt. Det tager tid og giver stor risiko for fejl.

Med Continia Payment Management kan du samle virksomhedens betalingsformidling og skal kun overføre betalingsfiler og kontopostfiler til og fra dit bankbetalingsprogram. Continia Payment Management er et bankintegrationsmodul til Microsoft Dynamics NAV. Modulet håndterer såvel inden- som udenlandske betalinger, inklusive de lokale udenlandske betalingsmetoder.

Continia Payment Management er det suverænt mest solgte tillægsprodukt til Microsoft Dynamics NAV. Har du bare 50 ind- og udbetalinger om måneden, er der typisk både tidsmæssig og økonomisk gevinst ved at bruge Continia Payment Management.

 

Bankformater

Med en licens til Continia Payment Management er du fuldt dækket ind, hvad angår en lang række bankformater. Derudover dækker Continia samtlige tilgængelige formater i Danmark, Norge og Sverige samt store dele af Europa via SEPA Credit Transfer-formatet. Bemærk, at Continia allerede som standard supporterer indtil flere bankers egne SEPA-dialekter.

Betalingsmetoder

I de lande, Continia understøtter med bankformater, kan du vælge mellem mere end 150 forskellige betalingsmetoder. Inklusive den attraktive Request for Transfer (metode til håndtering af udenlandske overførsler, der betyder store besparelser på betaling af gebyrer).

 

This is box title

Egenskaber

  • Validering ved bogføring af bilag
  • Manuel e-mailadvisering om betaling til modtager
  • Samlebetaling og udbetalingsprioritering
  • Prokuragodkendelse af betalinger
  • Viser bogført saldo og viser saldo efter betalinger, der ligger i udbetalingskladden per konto
  • Betalinger flyttes automatisk til første valide bankdato for lettere efterfølgende bankafstemning
  • Der medfølger standarddokumenter til udskrivning af FIK-dokumenter
  • Indlæsning og afstemning af FI-indbetalinger
  • Bankkontoafstemning (tillægsmodul)

 

Læs mere om Payment Management på Continias hjemmeside

Expense ManagementContinia logo

Continia / Claus Lundstrøm

 

Går alt i stå hos jer, når der skal afleveres rejseafregninger? Er arkivering af bilag et stort rod? Og er sammenkædning af bilag og kreditkort meget tidkrævende eller helt opgivet? Har I set på systemer til dette, men de har været store og stadig meget krævende for den enkelte rejsende? Så kom ind og se, hvordan du en gang for alle gør op med virksomhedens rejseaktiviteter – selvfølgelig ved at anvende Microsoft Dynamics NAV!

Scroll Up