Opgradering af NAV / 365 Business Central

Skanderby A/S supporterer alle versioner af NAV / 365 Business Central, så selvom I skulle have en gammel version af NAV, så kan vi hjælpe jer i det daglige arbejde. Vi er specialiseret inden for Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics NAV, Navision Attain, Navision Financials, Navision og Navigator.

Microsoft Dynamics NAV har skiftet navn med NAV 2018 som sidste version. Herefter hedder versionerne Dynamics 365 Business Central. Samme produkt blot med nyt navn og en nyere version. Nedenfor kalder vi det derfor Dynamics 365 Business Central eller 365BC.

Hvis I skulle ønske hosting af en ældre version af NAV eller en hosted løsning, hvor I allerede har købt egen licens, så kan vi også opfylde disse ønsker.

10 trin til at opgradere jeres gamle NAV / 365BC løsning

Hvis I har en ældre version af NAV og ønsker at opgradere denne til den nyeste version af Dynamics 365BC, er vi med hele vejen og fører jer sikkert igennem hele processen.

Ved hjælp af nedenstående 10 trin opgraderer vi jeres nuværende løsning, så I kommer til at køre på den nyeste Dynamics 365BC-løsning.

Vi kigger på, hvad I har I dag, og hvad I fremover har brug for. På den måde afklarer vi jeres behov og forventninger til den nye løsning.

Med skriftlig tilladelse fra jer undersøger vi jeres nuværende licens hos Microsoft og finder ud af, hvad vi kan arbejde videre med.

Aktivt opdateringsabonnement: Ombyt jeres nuværende NAV-licens til den nyeste Dynamics 365BC-licens

For virksomheder med egen NAV-licens med aktivt opdateringsabonnement, vil det være muligt at bruge denne licensværdi i forbindelse med et skift til den nyeste Dynamics NAV/Navision. Deraf følger to scenarier:

Scenarie 1: Jeres NAV-licens er erhvervet før den 01/10/2012

Hvis dette er tilfældet, vil I kunne ombytte jeres nuværende NAV-licens ombyttet direkte til den nyeste Dynamics 365BC-version med samme funktionalitet som tidligere. Dermed vil der ikke være omkostninger forbundet med skiftet, hvis I ønsker samme funktionalitet/antal brugere som tidligere.

Scenarie 2: Jeres NAV-licens er erhvervet efter den 01/10/2012

Alle licenser har en værdi fra tidspunktet fra erhvervelsen, og hvis man igennem årenes løb har tilkøbt noget til denne licens, vil licensværdien være vokset.
Hvis I har købt jeres ældre NAV-licens efter d. 01/10/2012, er det muligt at købe licens til den nyeste NAV ved hjælp af jeres aktuelle licensværdi. I taber ikke jeres tidligere investering, idet I har betalt for et opdateringsabonnement.

 

Inaktivt opdateringsabonnement

Hvis I har fravalgt at betale opdateringsabonnementet, er licensværdien desværre gået tabt, og det vil ikke være muligt at ombytte selve licensen uden finansielle omkostninger.
Her vil vi typisk vurdere, hvor lang tid der er gået, siden I holdt op med at betale, og om det kan betale sig at genoptage abonnementet, om det er bedre at købe en ny licens, eller om en lejet løsning er vejen frem.

På baggrund af ovenstående udarbejder vi et uforpligtende tilbud til jer samt et estimat på selve konverteringen.

 

Når vi er blevet enige om, hvilken vej vi skal, tager vi en kopi af jeres nuværende database, så vi kan gennemføre en prøvekonvertering. På den måde kan vi give et mere realistisk estimat på, hvor lang tid konverteringsprocessen vil tage.

Så afholder vi en workshopdag for jer, hvor vi gennemgår tilretningerne i jeres nuværende løsning og sammenligner med standardfunktionaliteten i den nyeste 365BC.

Derved afklarer vi, om tilretningerne i jeres nuværende NAV-løsning skal løftes med til den nyeste 365BC-version, eller om ny standardfunktionalitet eventuelt erstatter jeres tilretninger.

Derudover laver vi en afklaring i forhold til dokumentlayout.
Vi fokuserer generelt på at anvende 365BC’s standardfunktionalitet, for alt for mange tilretninger kan være dyre, og man kan risikerer også at miste en del fleksibilitet.

Efter denne workshopdag gennemgår vi vores estimerede tilbud, og ændrer i det, hvis det er nødvendigt. Derudover giver vi også tilbud på de eventuelle tilretninger, vi er blevet enige om på workshopdagen.

Vi går nu i gang med at lave en prototype/et testregnskab til jer. Dette er ikke den endelige løsning, men en prototype der vil give jer et indblik i, hvad I får.  Dermed får I mulighed for at vurdere, om vi har forstået opgaven og samtidig også teste, om alt fungerer som det burde.

Når I er tilfredse og har besluttet, at I ønsker at gå videre med opgraderingen, overdrager vi prototypen til jer til videre test, hvorefter vi fortsætter arbejdet med at færdiggøre den endelige løsning.

Hvis I ikke allerede er kunde hos Skanderby, laver vi nu et forhandlerskifte. I skal udfylde nogle få papirer, som vi sørger for at sende videre til Microsoft, hvorefter vi kan erhverve den nyeste licens til jer på baggrund af resultaterne fra step 2.

Afhængigt af jeres tidligere version vil det være rart med en brugeruddannelse, hvor vi gennemgår jeres nye løsning og dens funktionalitet. Uddannelsen baseres på prototypen. Vi sætter brugeruddannelsen i gang så sent som muligt, før løsningen skal sættes i drift. Brugeruddannelse er til for at give medarbejderne i virksomheden tryghed, før den opdaterede løsning skal implementeres. Det kan være nødvendigt med flere dages undervisning, hvis der skal tages ny funktionalitet i brug, hvis I har nye medarbejdere, eller hvis medarbejderne skal opdeles i grupper.

Når vi er færdige med eventuelle tilretninger og har gennemført et uddannelsesforløb for jeres ansatte, er løsningen ved at være klar til den endelige konvertering. Selve konverteringsprocessen tager typisk 2 dage, men det afhænger meget af løsningens kompleksitet. Efter dette er jeres gamle løsning løftet til den nyeste 365BC-version, og vi er klar til igangsætningen.

Igangsætningen samt den endelige konvertering tilrettelægges, så det vil påvirke jer mindst muligt.

Når en igangsætning sættes i værk, vil der altid være en konsulent til rådighed for jer. Alt efter løsningens omfang/kompleksitet vil det være den samme konsulent, som har været med igennem hele processen. Vedkommende vil være tilstede hos jer i de første par dage efter driftsdatoen og vil hjælpe brugerne godt i gang med den nye 365BC-løsning, ligesom han/hun også kan løse eventuelle driftsproblemer.

I de første 2-4 uger efter igangsætningen følger vi op på den daglige brug og sikrer os, at eventuelle fejl og uhensigtsmæssige processer bliver rettet løbende.
Efter mange års arbejde med 365BC og et utal af opgraderinger har vi erfaret, at man som bruger ikke altid kan helgardere sig mod fejl i programmet, og derfor slipper vi jer ikke bare, straks igangsætningen er fuldendt.

Vi gør altid vores bedste for at levere en fejlfri løsning, men vi kan ikke garantere for det. Til gengæld er det Skanderbys politik at rette fejl i vores tilpasninger i op til 12 måneder, efter I har taget jeres 365BC-løsning i brug.

Scroll to Top