Opgradering af NAV

Skanderby A/S supporterer alle versioner af NAV, så selvom I skulle have en gammel version af NAV, så kan vi hjælpe jer i det daglige arbejde. Vi er specialiseret inden for Navision, Microsoft Dynamics NAV, Navision Attain, Navision Financials og Navigator.

 

Hvis I skulle ønske hosting af en ældre version af NAV eller en hosted løsning, hvor I allerede har købt egen licens, så kan vi også opfylde disse ønsker.

Hosting af ældre versioner

Hosting med egen licens

 

Hvis I har en ældre version af NAV og ønsker at opgradere denne til den nyeste version af Dynamics NAV, er vi med hele vejen og fører jer sikkert igennem hele processen.

Ved hjælp af sammenligningsværktøjet fra Microsoft kan man få et godt overblik over den nye standardfunktionalitet, som man får adgang til ved en opgradering til den nyeste version af Microsoft Dynamics NAV.

Samligningsværktøj fra Microsoft

Ved hjælp af nedenstående 10 trin opgraderer vi jeres nuværende løsning, så I kommer til at køre på den nyeste Dynamics NAV-løsning.

 

10 trin til at opgradere jeres gamle NAV løsning

This is box title

7_19

Step 1: Det indledende møde/foranalysen

Vi kigger på, hvad I har I dag, og hvad I fremover har brug for. På den måde afklarer vi jeres behov og forventninger til den nye løsning.

This is box title

Step 2: Undersøge nuværende licens/tilbud

Med skriftlig tilladelse fra jer undersøger vi jeres nuværende licens hos Microsoft og finder ud af, hvad vi kan arbejde videre med.

 

Aktivt opdateringsabonnement: Ombyt jeres nuværende NAV-licens til den nyeste Dynamics NAV-licens

For virksomheder med egen NAV-licens med aktivt opdateringsabonnement, vil det være muligt at bruge denne licensværdi i forbindelse med et skift til den nyeste Dynamics NAV/Navision. Deraf følger to scenarier:

 
Scenarie 1: Jeres NAV-licens er erhvervet før den 01/10/2012

Hvis dette er tilfældet, vil I kunne ombytte jeres nuværende NAV-licens ombyttet direkte til den nyeste Dynamics NAV-version med samme funktionalitet som tidligere. Dermed vil der ikke være omkostninger forbundet med skiftet, hvis I ønsker samme funktionalitet/antal brugere som tidligere.

 
Scenarie 2: Jeres NAV-licens er erhvervet efter den 01/10/2012

Alle licenser har en værdi fra tidspunktet fra erhvervelsen, og hvis man igennem årenes løb har tilkøbt noget til denne licens, vil licensværdien være vokset.
Hvis I har købt jeres ældre NAV-licens efter d. 01/10/2012, er det muligt at købe licens til den nyeste NAV ved hjælp af jeres aktuelle licensværdi. I taber ikke jeres tidligere investering, idet I har betalt for et opdateringsabonnement.

 

Inaktivt opdateringsabonnement

Hvis I har fravalgt at betale opdateringsabonnementet, er licensværdien desværre gået tabt, og det vil ikke være muligt at ombytte selve licensen uden finansielle omkostninger.
Her vil vi typisk vurdere, hvor lang tid der er gået, siden I holdt op med at betale, og om det kan betale sig at genoptage abonnementet, om det er bedre at købe en ny licens, eller om en lejet løsning er vejen frem.

På baggrund af ovenstående udarbejder vi et uforpligtende tilbud til jer samt et estimat på selve konverteringen.

7_36

This is box title

7_24

Step 3: Kopi af databasen/prøvekonvertering

Når vi er blevet enige om, hvilken vej vi skal, tager vi en kopi af jeres nuværende database, så vi kan gennemføre en prøvekonvertering. På den måde kan vi give et mere realistisk estimat på, hvor lang tid konverteringsprocessen vil tage.

This is box title

Step 4: Workshopdag/revideret tilbud

Så afholder vi en workshopdag for jer, hvor vi gennemgår tilretningerne i jeres nuværende løsning og sammenligner med standardfunktionaliteten i den nyeste NAV.

Derved afklarer vi, om tilretningerne i jeres nuværende NAV-løsning skal løftes med til den nyeste NAV-version, eller om ny standardfunktionalitet eventuelt erstatter jeres tilretninger.

Derudover laver vi en afklaring i forhold til dokumentlayout.
Vi fokuserer generelt på at anvende NAV’s standardfunktionalitet, for alt for mange tilretninger kan være dyre, og man kan risikerer også at miste en del fleksibilitet.

Efter denne workshopdag gennemgår vi vores estimerede tilbud, og ændrer i det, hvis det er nødvendigt. Derudover giver vi også tilbud på de eventuelle tilretninger, vi er blevet enige om på workshopdagen.

7_28

This is box title

7_27

Step 5: Prototypen/testregnskabet

Vi går nu i gang med at lave en prototype/et testregnskab til jer. Dette er ikke den endelige løsning, men en prototype der vil give jer et indblik i, hvad I får.  Dermed får I mulighed for at vurdere, om vi har forstået opgaven og samtidig også teste, om alt fungerer som det burde.

Når I er tilfredse og har besluttet, at I ønsker at gå videre med opgraderingen, overdrager vi prototypen til jer til videre test, hvorefter vi fortsætter arbejdet med at færdiggøre den endelige løsning.

This is box title

Step 6: Forhandlerskifte/NAV-licens/oprettelse af database

Hvis I ikke allerede er kunde hos Skanderby, laver vi nu et forhandlerskifte. I skal udfylde nogle få papirer, som vi sørger for at sende videre til Microsoft, hvorefter vi kan erhverve den nyeste licens til jer på baggrund af resultaterne fra step 2.

7_22

This is box title

7_04

Step 7: Uddannelse

Afhængigt af jeres tidligere version vil det være rart med en brugeruddannelse, hvor vi gennemgår jeres nye løsning og dens funktionalitet. Uddannelsen baseres på prototypen.

Vi sætter brugeruddannelsen i gang så sent som muligt, før løsningen skal sættes i drift. Brugeruddannelse er til for at give medarbejderne i virksomheden tryghed, før den opdaterede løsning skal implementeres. Det kan være nødvendigt med flere dages undervisning, hvis der skal tages ny funktionalitet i brug, hvis I har nye medarbejdere, eller hvis medarbejderne skal opdeles i grupper.

This is box title

Step 8: Endelig konvertering til drift

Når vi er færdige med eventuelle tilretninger og har gennemført et uddannelsesforløb for jeres ansatte, er løsningen ved at være klar til den endelige konvertering. Selve konverteringsprocessen tager typisk 2 dage, men det afhænger meget af løsningens kompleksitet. Efter dette er jeres gamle løsning løftet til den nyeste NAV-version, og vi er klar til igangsætningen.

7_32

This is box title

7_02-2

Step 9: Igangsætning

Igangsætningen samt den endelige konvertering tilrettelægges, så det vil påvirke jer mindst muligt.

Når en igangsætning sættes i værk, vil der altid være en konsulent til rådighed for jer. Alt efter løsningens omfang/kompleksitet vil det være den samme konsulent, som har været med igennem hele processen. Vedkommende vil være tilstede hos jer i de første par dage efter driftsdatoen og vil hjælpe brugerne godt i gang med den nye NAV-løsning, ligesom han/hun også kan løse eventuelle driftsproblemer.

This is box title

Step 10: Opfølgning og overdragelse

I de første 2-4 uger efter igangsætningen følger vi op på den daglige brug og sikrer os, at eventuelle fejl og uhensigtsmæssige processer bliver rettet løbende.
Efter mange års arbejde med NAV og et utal af opgraderinger har vi erfaret, at man som bruger ikke altid kan helgardere sig mod fejl i programmet, og derfor slipper vi jer ikke bare, straks igangsætningen er fuldendt.

Vi gør altid vores bedste for at levere en fejlfri løsning, men vi kan ikke garantere for det. Til gengæld er det Skanderbys politik at rette fejl i vores tilpasninger i op til 12 måneder, efter I har taget jeres NAV-løsning i brug.

7_08

Expense ManagementContinia logo

Continia / Claus Lundstrøm

 

Går alt i stå hos jer, når der skal afleveres rejseafregninger? Er arkivering af bilag et stort rod? Og er sammenkædning af bilag og kreditkort meget tidkrævende eller helt opgivet? Har I set på systemer til dette, men de har været store og stadig meget krævende for den enkelte rejsende? Så kom ind og se, hvordan du en gang for alle gør op med virksomhedens rejseaktiviteter – selvfølgelig ved at anvende Microsoft Dynamics NAV!

Scroll Up

Tlf. 70 22 57 99
Email: ms@skanderby.dk