Økonomistyring i praksis med Microsoft Dynamics NAV

Dette kursus er rettet mod ledige, der ønsker færdigheder inden for økonomistyring. 

Dette uddannelsesforløb er til dig, der vil have din teoretiske viden omsat til efterspurgte praktiske færdigheder med det Microsoft ERP-system, der har flest brugere på verdensplan, nemlig Microsoft Dynamics NAV. Målet er, at du via virksomhedsrelevante cases tilegnes kompetencer, så du efterfølgende vil kunne tage aktivt del i den daglige økonomistyring i private og offentlige virksomheder. Underviserne har stor erfaring i undervisning af ansatte hos virksomheder, der anvender Microsoft Dynamics NAV som ERP-system, og erfaringer herfra vil indgå som en naturlig del af undervisningens indhold og gennemførelse.

Målgruppe

Uddannelsen er til dig, der har det grundlæggende kendskab til bogholderi og arbejdet i en økonomifunktion og vil supplere dette med viden om og færdigheder i et Microsoft ERP-system. Der indledes med en hurtig repetition, hvorefter din viden udbygges i relation til Økonomistyring i praksis med Microsoft Dynamics NAV. Du vil få en solid basis for at arbejde med dette værktøj og kan medvirke til bl.a. oprettelse af nye regnskaber og stamdata.

Indhold

Modul 1: Generel brug af Microsoft Dynamics NAV

 • Repetition i relation til viden om bogholderi
 • Introduktion til Dynamics NAV som ERP-system
 • Installation
 • Brugerflade
 • Rollecenter og navigation
 • Brugertilpasning
 • Generelle funktionaliteter samt introduktion til modulerne

Modul 2: Økonomistyring i Microsoft Dynamics NAV

 • Opsætning af kontoplan
 • Bogføringsopsætning
 • Moms
 • Bogføring i kassekladder, herunder praktiske øvelser med bogføring
 • Budgettering
 • Brug af finans- og budgetrapporter

Modul 3: Debitor- og kreditorstyring med Microsoft Dynamics NAV

 • Opsætning af debitor- og kreditorstyring
 • Virksomhedsbogføringsgrupper og integration med finans
 • Ind- og udbetalingskladder og udligning af betalinger

Modul 4: Vare- og ordrestyring med Microsoft Dynamics NAV

 • Introduktion til vareoprettelse, tilbudsgivning, ordrestyring og fakturering
 • Praktiske øvelser og afstemning til finans

Modul 5: Analyse- og rapporteringsværktøjer i Microsoft Dynamics NAV

 • Integration med Microsoft Excel
 • Jet Reports til rapportering af finans- og budgetposter samt sammenligningstal i Excel
 • Brug af dimensioner og dimensionsanalyse
 • Gennemførelse af årsafslutning

Modul 6: Opsummering og introduktion til Rapidstart-services

 • Brug af Rapidstart-værktøjerne til oprettelse af finanskonti, debitorer, kreditorer, varer mv. via Excel
 • Opsummering af de foregående moduler

Udbytte

Du vil kunne arbejde med bogføring, budgettering, debitor- og kreditorstyring og være grundigt introduceret til vareoprettelse, tilbudsgivning, ordrestyring og fakturering. Du vil endvidere få et godt kendskab til controlling og rapportering via integrationen med Microsoft Excel.

Microsoft Dynamics NAV er et af de mest udbredte systemer i mellemstore danske virksomheder, og i særdeleshed hvor der er brug for en bogholderi- og økonomifunktion i virksomheden. Uddannelsesforløbet er derfor forbundet med en høj grad af jobperspektiv.

Praktiske oplysninger

Der er klasseundervisning 4 dage om ugen, kombineret med casearbejde, selvstudium og e-learning.

Der stilles en online-version af Microsoft Dynamics NAV til rådighed for hver deltager. Der stilles også en bærbar PC til rådighed, som kan bruges til hjemmearbejde under hele forløbet. Endvidere kan der installeres en lokal klient på deltagernes egne bærbare PC’er, hvis det ønskes. Vi vil som udgangspunkt benytte den nyeste version af Microsoft Dynamics NAV.

Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, 8260 Viby J.

Eksamen og ECTS-point

Du har mulighed for at afslutte faget med en eksamen. Faget giver 10 ECTS-point. Du kan efterfølgende anvende faget som en del af en akademiuddannelse.

Dato: OBS! Nyt forløb er planlagt til: 31.10.2016 – 09.12.2016

Tilmelding foregår gennem Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere her.

Ønsker du at høre mere om uddannelsesforløbet, kan du kontakte Flemming Christensen på mail fch@skanderby.dk eller tlf. 88 37 93 96.

 

Expense ManagementContinia logo

Continia / Claus Lundstrøm

 

Går alt i stå hos jer, når der skal afleveres rejseafregninger? Er arkivering af bilag et stort rod? Og er sammenkædning af bilag og kreditkort meget tidkrævende eller helt opgivet? Har I set på systemer til dette, men de har været store og stadig meget krævende for den enkelte rejsende? Så kom ind og se, hvordan du en gang for alle gør op med virksomhedens rejseaktiviteter – selvfølgelig ved at anvende Microsoft Dynamics NAV!

Scroll Up

Tlf. 70 22 57 99
Email: ms@skanderby.dk