Lessor Portalen

Online medarbejderportal – øget effektivitet og bedre brugerservice

Erstat den traditionelle papirregistrering med brugervenlig, elektronisk registrering på LESSOR Portalen – enten online eller direkte i den brugervenlige app, så skal I ikke indtaste samme data flere gange. Medarbejderne registrerer, afdelingslederne godkender, og lønkontoret overfører registreringerne til lønsystemet.

 

Med LESSOR Portalen får du et værktøj, der optimerer processer for stamdataopdatering, registrering af kørsel, variable løndele, rejseafregning, diæter og fraværsregistrering. Medarbejderne kan se deres lønsedler direkte i LESSOR Portalen, og dermed spares tid, porto, papir og kuverter. Dialogen med den enkelte medarbejder forenkles.

 

Medarbejdere, ledere og administration kan tilgå LESSOR Portalen enten online via en browser eller direkte via den brugervenlige app på smartphonen. Det giver stor fleksibilitet og letter de daglige rutiner.

LESSOR Portalen fungerer også som intranet, og det er enkelt at uploade alle former for firmadokumenter såsom medarbejderdokumenter eller dokumenter målrettet specifikke grupper i virksomheden, f.eks. personaleforening, ledergruppe, økonomiafdeling eller sælgere.

LESSOR Portalen er et tillægsmodul til LESSOR’s lønsystemer. Der kræves ikke yderligere databaselicenser, servere eller lignende. Medarbejderne kan bruge LESSOR Portalen allerede få dage efter en tilmelding til systemet.

LESSOR Portalen sparer tid og øger effektiviteten ved at holde styr på de variable registreringer, som medarbejderne udfører dagligt. Eftersom al registrering sker elektronisk, undgår man unødige dobbeltregistreringer samt risikoen for at læse forkert på en utydelig, håndskrevet arbejdsseddel. En enklere, hurtigere og mere sikker arbejdsgang til glæde for både medarbejdere, afdelingsledere og lønkontor.

Både ledere og medarbejdere kan let få adgang til relevant information. Det kan f.eks. være oplysninger om restferie eller andre saldi og dokumenter. Alle former for medarbejderrelevante dokumenter kan lægges på LESSOR Portalen.

Registrering af skattefri befordringsgodtgørelse sker under hensyntagen til SKAT’s regler for dokumentation.

De administrative procedurer i forbindelse med Rejseafregning i LESSOR Portalen klares let, og løsningen håndterer alle typer udlæg. Uanset om udlægget er betalt kontant eller med firmakreditkort, er det nemt at registrere i LESSOR Portalen og gennemføre afregningen. Bilag kan uploades som billeder, og det forenkler processen og sparer tid.

Læs mere på LESSOR’s hjemmeside

Priser

Licens klippekort 
1000 klip

kr. 15.000

Pr. klip: kr. 15

Licens klippekort 
2500 klip

kr. 36.250

Pr. klip: kr. 14,5

Licens klippekort 
5000 klip

kr. 70.000

Pr. klip: kr. 14

Licens klippekort 
7500 klip

kr. 97.500

Pr. klip: kr. 13

Licens klippekort 
10000 klip

kr. 120.000

Pr. klip: kr. 12

Prisen inkluderer:

  • Hosting af systemet på hostingcenter hos LESSOR A/S
  • Vedligehold af systemet herunder opdateringer til nye versioner

Afregning af klip

Der afregnes et klip pr. medarbejder som enten har været logget ind på systemet, eller som en godkender eller firmabruger har registreret data for mindst en gang i løbet af en kalendermåned.

Ved et forbrug på under 10 klip i en kalendermåned, vil der blive afregnet 10 klip til dækning af administrationsomkostninger.

 

Alle priser er ekskl. moms. Skanderby tager forbehold for prisændringer.

Expense ManagementContinia logo

Continia / Claus Lundstrøm

 

Går alt i stå hos jer, når der skal afleveres rejseafregninger? Er arkivering af bilag et stort rod? Og er sammenkædning af bilag og kreditkort meget tidkrævende eller helt opgivet? Har I set på systemer til dette, men de har været store og stadig meget krævende for den enkelte rejsende? Så kom ind og se, hvordan du en gang for alle gør op med virksomhedens rejseaktiviteter – selvfølgelig ved at anvende Microsoft Dynamics NAV!

Scroll Up