Fra C5 til NAV / Dynamics 365 Business Central

Fra C5 til Microsoft Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central

Det kan virke helt uoverskueligt at skifte ERP-system. Men Skanderby A/S er klar til at føre dig igennem hele processen med at rykke fra C5 til Microsoft Dynamics NAV / Dynamics 365 Business Central.

Microsoft Dynamics NAV har skiftet navn med NAV 2018 som sidste version. Herefter hedder versionerne Dynamics 365 Business Central. Samme produkt blot med nyt navn og en nyere version. Nedenfor kalder vi det derfor Dynamics 365 Business Central eller 365BC.

Vi hos Skanderby følger med dig igennem alle 10 trin, og du får et tæt samarbejde med en af vores konsulenter, som guider og vejleder dig. Undervejs i forløbet lærer konsulenten din løsning og dine arbejdsprocesser godt at kende, så vi kan arbejde på at lave den bedste løsning til jeres virksomhed.

Gå med 10 trin fra en C5 licens til Dynamics 365 Business Central sammen med Skanderby A/S

Som udgangspunkt starter vi med et indledende møde, så vi kan finde frem til, hvad virksomheden har brug for, og afgøre, hvordan vi bedst muligt kan opfylde jeres ønsker. Vi lytter til dine idéer og visioner, og vi bidrager med vores erfaringer fra andre opgaver. På den måde kan vi sammen kortlægge de muligheder og begrænsninger, der kan være for netop din virksomheder samt de opgaver, I skal kunne udføre med den nye løsning.

Vi er overbevist om, at du og din virksomhed er bedst tjent med så få tilretninger som muligt. Hvis det er nødvendigt at tilrette standardprogrammet, skal det gøres, så du ikke mister fleksibiliteten. Man skal huske på, at eventuelle unikke tilretninger i en IT-løsning skal udføres på ny ved en opdatering. Det kan derfor være en god idé først at afdække, om det er tilstrækkeligt med 365BC’s standardfunktioner. Og husk på, at 365BC har mange flere funktioner og muligheder end C5. Derfor kan nogle af de tilretninger, I har fået lavet i jeres C5, sagtens være standardfunktioner i Dynamics 365BC.

Her beder vi om tilladelse til at undersøge din nuværende licens hos Microsoft, så vi kan afdække, hvad vi har at arbejde videre med.

 

Aktivt opdateringsabonnement: Ombyt din nuværende C5-licens til en Dynamics 365BC-licens

For virksomheder med egen C5-licens og et aktivt opdateringsabonnement vil det være muligt at bruge denne licens til at ombytte til den nyeste Dynamics 365BC/Navision. Der er således to scenarier:

 

Scenarie 1: Jeres C5-licens er erhvervet før den 06/10/2013

Hvis dette er tilfældet, så vil det være muligt for jer at få jeres C5-licens ombyttet direkte til den nyeste Dynamics 365BC-version med samme funktionalitet som i jeres egen standard C5-licens.

 

Scenarie 2: Jeres C5-licens er erhvervet efter den 06/10/2013

Alle licenser har en oprindelig købsværdi, og hvis man igennem årenes løb har tilkøbt noget til denne licens, vil licensværdien være vokset. Hvis man har købt sin C5-licens efter den 06/10/2013, har Microsoft besluttet, at man kan få lov til at bruge den licensværdi ved købet af Dynamics 365BC, og det betyder, at investeringen i C5 ikke går tabt.

 

Inaktivt opdateringsabonnement

Men hvis du har fravalgt at betale dit opdateringsabonnement, er din licensværdi desværre gået tabt, og det vil ikke være muligt at lave en ombytning af licensen uden finansielle omkostninger.
Så vil vi vurdere i forhold til, hvornår du stoppede med at betale, hvorvidt det kan betale sig at genoptage abonnementet. Eller om det er bedre at købe en ny licens eller vælge en lejet hostingløsning.

 

I fase 3 giver vi dig et uforpligtende tilbud på selve licensovergangen og et estimat på konverteringen.

 

Vi tror ikke på lange kravspecifikationer og tykke edb-kontrakter. Det er vores overbevisning, at vi kan programmere den færdige løsning næsten lige så hurtigt, som man kan beskrive den.

For at kunne lave en prototype til jer hvor I kan teste hele løsningen igennem, er det vigtigt at dykke endnu mere ned i de mere komplicerede delelementer. Dette gør vi på en workshopdag, hvor vi sætter os sammen med udvalgte medarbejdere og gennemgår alle forretningskritiske processer i din virksomhed. Det er også her, vi finder ud af, om jeres løsning har brug for nogle tillægsløsninger og om noget i det estimerede tilbud skal korrigeres. I får derfor efterfølgende et opdateret tilbud, der inkluderer eventuelle tilretninger.

Prototypen skal give dig vished for, at vi har forstået opgaven, og at de valgte løsningsmodeller egner sig til din virksomhed og jeres arbejdsprocesser. Det er ikke et færdigt program, men det er tilstrækkeligt til, at I kan vurdere, afprøve og tage endelig stilling til projektets gennemførelse.

Efter denne fase har du lært os godt at kende, og du har fået et indtryk af, hvordan den færdige løsning kommer til at se ud. Hvis du ikke er tilfreds med prototypen eller samarbejdet med os, kan du afbryde projektet umiddelbart efter denne fase.

Vælger du at fortsætte, kan du få prototypen overdraget, så du selv kan afprøve den, mens vi arbejder videre på at færdiggøre den endelige løsning og forberede igangsætningen.

For at lave et forhandlerskifte skal du udfylde nogle få oplysninger samt underskrive en forhandlerskifteerklæring, hvor vi har udfyldt de fleste oplysninger for jer og gerne hjælper med at finde de sidste oplysninger. Vi står for at indsende denne til Microsoft og sørger for, at det hele kommer på plads hurtigst muligt. Derefter ombytter vi, eller erhverver på anden vis, en 365BC-licens til jer på baggrund af oplysningerne i step 2.

Prototypen danner også grundlag for planlægning af brugeruddannelsen. Det er selvfølgelig vigtigt, at instruktøren kender de arbejdsopgaver, du skal kunne løse med programmet. Instruktøren vil ofte være den samme person, som skal teste og installere de færdige programmer samt være til stede, når løsningen sættes i drift.

Vi påbegynder brugeruddannelsen, så sent som muligt før løsningen skal sættes i drift. Brugeruddannelse er til for at give medarbejderne i jeres virksomhed tryghed, før løsningen implementeres.

Hvis I vælger at overføre data fra jeres nuværende C5-løsning, så vil processen være som følger:

  • Der oprettes et nyt regnskab i den nyeste version af 365BC (blank uden nogen form for stamdata)
  • Ved hjælp af RapidStart-pakken fra Skanderby kan vi håndtere stamdata fra C5-løsningen. Derfor gennemgår vi RapidStart-pakken for at finde ud af, hvad der skal bruges og importeres fra C5.
  • Vi håndterer stamdata og indlæser via Excel jeres C5-data, som du skal gennemgå og godkende.
  • Derefter sker den endelige indlæsning (samtidig med installation og igangsætning af løsningen)

STANDARD RAPID START PAKKEN

Idet kun stamdata bliver overført, lader vi det gamle system være tilgængeligt, så vi fortsat har adgang til historisk data.

Vi tilrettelægger gerne igangsætningen samt indlæsningen af data fra jeres C5-løsning, således at det vil påvirke jer mindst muligt. Når en igangsætning bliver sat i værk, vil der altid være en konsulent til rådighed for jer umiddelbart efter. Alt efter hvor omfattende/kompleks jeres løsningen er, vil den konsulent, som har været med igennem hele processen, være til stede hos jer i de første par dage efter driftsdatoen. Konsulenten hjælper brugerne med at komme godt i gang med den nye 365BC-løsning og er der til at løse eventuelle driftsproblemer, der måtte opstå.

 

I de første 2-4 uger efter igangsætningen følger vi op på den daglige brug og sikrer os, at eventuelle fejl og problemer bliver rettet løbende.
Vi ved af erfaring, at det som bruger kan være svært at sikre, at der ikke er fejl i programmet, så derfor slipper vi jer ikke bare, når igangsætningen er fuldendt.
Vi gør altid vores bedste for at levere en fejlfri løsning, men vi kan ikke garantere, at den er det. Til gengæld er det vores politik at rette fejl i vores tilpasninger i op til 12 måneder, efter I har taget jeres 365BC-løsning i brug.

Scroll to Top