Ældre versioner

Skanderby supporterer alle versioner af Dynamics NAV. Vi er specialiseret i Navision, Microsoft Dynamics NAV, Navision Attain, Navision Financials og Navigator, og vi kan hjælpe dig både med at holde din nuværende løsning kørende, og hvis du ønsker at opgradere til et nyere system.

Læs mere omkring opgradering af NAV

 

Ældre versioner af NAV

Efter lanceringen af Dynamics NAV 2013 blev der introduceret nye licens- og brugertyper. Derfor skal man være opmærksom på, at NAV 2009 og tidligere versioner benytter en anden licenstype end de nye versioner. Licenstypen hedder “Business Ready Licensing” (BRL) og findes i to udgaver, som du kan læse om nedenfor.

Der kan ikke længere købes nye BRL-licenser, men det er stadig muligt at tilkøbe til eksisterende licenser.

 

Kører du NAV 2013, NAV 2013R2, NAV 2015, NAV 2016, NAV 2017 eller NAV 2018, benytter disse versioner (samt fremtidige versioner) en såkaldt Perpetual-licens.

Læs mere om licenstypen Perpetual

Funktionalitet

NAV 2009 og tidligere versioner benytter to licenstyper – en Business Essentials (BE) og en Advanced Management (AM).

 

Business Essentials

En BE-licenstype inkluderer funktionalitet inden for finansstyring, kreditor, debitor, lager, personale(HR), bank samt sags- og ressourcestyring.

Advanced Management

AM-licensen indeholder samme funktionalitet som BE, men består ligeledes af en række udvidelser og avancerede funktioner til de eksisterende moduler såsom fx CRM, lager m.m. Derudover inkluderer licensen logistik, servicemodulet og produktionsstyring.

 

Moduler i Business Essentials (BE)
Finans – ØkonomistyringAnlægBankSalgKøbLagerRessourcerSagerCRM/RelationsstyringPersonale

Finans – Økonomistyring

Basis økonomistyring

Du kan bruge dette modul, når du skal oprette et regnskab og bogføre dertil. Basismodulet til Finans indeholder grundlæggende funktionalitet, der er nødvendig, når du skal oprette og bogføre i virksomhedens regnskab, dvs. kontoplan, finanskladder, momssystemer, gentagelseskladder og kildespor. Modulet indeholder også funktionalitet til interne og eksterne rapporter. Modulet giver dig mulighed for at bogføre og oprette rapporter i virksomhedens basisvaluta. Med modulet Valuta, kan du desuden bogføre og oprette rapporter i en ekstra valuta. Som udgangspunkt indeholder modulet to sprog, amerikansk engelsk og sproget i det land, som programmet er solgt i.

Fordelinger

Med dette modul kan du fordele finansposter på kombinationer af konti, afdelinger og projekter ved hjælp af fordelingsnøgler. Fordelingsnøglerne kan være baseret på et beløb, en procentsats eller et antal. Fordelinger kan anvendes til mange forskellige formål, f.eks. fordeling af faste omkostninger (f.eks. husleje) på profitcentre i virksomheden.

Budgetter

Dette modul giver dig mulighed for at arbejde med budgetter på finanskonti. Når du har oprettet et budget, kan du udskrive en balance, som holdes op mod budgettet og viser procentvise afvigelser mellem de to. Du kan arbejde med flere budgetter. Budgetter udarbejdes typisk pr. periode på de relevante finanskonti. Du kan oprette, kopiere og arbejde med et vilkårligt antal budgetter samtidig. Du kan f.eks. oprette et 100 %‐budget, et 110 %‐budget osv.

Kontoskemaer

Dette modul bruges til at oprette rapporter baseret på finansregnskabet. Du kan oprette rapporter, som er baseret på tal i kontoplanen og budgetter, men med en anden opstilling af regnskabstal, tekster og oplysninger end i selve kontoplanen. Modulet Kontoskemaer er en slags filter for kontoplanen, som gør det muligt at vælge, hvilke konti der skal medtages (eller fravælges). Du kan også bruge det til at ændre rækkefølgen af konti eller til at kombinere tal på forskellige måder. Desuden kan du angive, hvilke kolonner der skal udskrives, samt foretage enkle beregninger.

Konsolidering

Med dette modul kan du konsolidere regnskaber i Microsoft Dynamics NAV. Regnskaberne kan enten stamme fra én eller flere forskellige databaser i Microsoft Dynamics NAV, eller de kan stamme fra en anden filtype. Modulet Konsolidering indeholder en funktion til ind‐ og udlæsning af regnskabsoplysninger. Hvis oplysningerne bliver hentet fra flere Microsoft Dynamics NAV‐løsninger, skal modulet kun bruges i koncernregnskabet.

Basis-XBRL

Med dette modul kan du udlæse dokumenter fra Microsoft Dynamics NAV i XBRL‐format og indlæse XBRL‐taksonomier i Microsoft Dynamics NAV fra internettet, e‐mails eller fra andre systemer. XBRL er en XML‐baseret specifikation, som bruger godkendte økonomiske rapporterings‐standarder, der er baseret på standardiserede underliggende datakoder. Du kan knytte finans‐regnskabet til XBRL‐taksonomier, hvilket vil sige, at det samme XBRL‐dokument kan bruges til forskellige formål, uanset hvilket format modtageren af dokumentet kræver.

Ændringslog

Dette er et nyt modul, som gør det muligt at logge brugerændringer, der er foretaget i masterdata i Microsoft Dynamics NAV. Alle direkte ændringer, som en bruger foretager i data i databasen, kan logges, undtagen ændringer i “arbejdsdokumenter” som f.eks. kladder og købs‐ og salgsordrer. Ændringslogfunktionaliteten gør det muligt at hente en kronologisk liste over alle ændringer til et hvilket som helst felt i en hvilken som helst tabel (undtagen ovennævnte) og se, hvem (hvilket bruger‐id) der har foretaget ændringen.

Anlæg

Basis Anlæg

Du kan bruge dette modul til at holde styr på anlæg, f.eks. bygninger, maskiner og udstyr. Med modulet Basis Anlæg kan du bogføre forskellige transaktioner i forbindelse med anlæg: Anskaffelser, værdiforringelse, nedskrivning, værdisættelse og afskaffelse. For hvert anlæg kan du oprette afskrivningsprofiler, hvor du kan angive afskrivningsmetode og andre faktorer til beregning af afskrivningen.
Du kan oprette et ubegrænset antal afskrivningsprofiler, så du kan opfylde lov- og skattemæssige krav samt føre det interne regnskab. Modulet er velegnet til internationale virksomheder, der bruger flere afskrivningsmetoder.

Fordelinger

Dette modul giver dig mulighed for at bruge fordelingsnøgler til at fordele transaktioner med anlæg, f.eks. anskaffelsesomkostninger og nedskrivninger, procentvist til forskellige afdelinger eller projekter. Det er især nyttigt, når flere afdelinger deles om samme anlæg.

Ompostering

Med dette modul, kan du ompostere et anlæg eller en del af et anlæg fra f.eks. én afdeling til en anden. Et anlæg kan også opdeles i flere anlæg, og flere anlæg kan samles i ét anlæg.
Denne funktionalitet er nødvendig, hvis du har brug for at kunne disponere over dele af et anlæg. Modulet giver mulighed for at dele anlæg.

Bank

Bank basis

Med dette modul kan du holde styr på et ubegrænset antal bankkonti i både lokale og udenlandske valutaer.

Bankafstemning

Med dette modul kan du afstemme bankkonti i Microsoft Dynamics NAV, når du modtager kontoudtog fra banken. Du kan overføre beløb fra bankposter til afstemningsvinduet og på denne måde holde styr på alle kontoudtog fra banken.

Checkudskrivning

Med modulet Checkudskrivning kan du udskrive checks med særlige nummerserier for hver bankkonto. En check, der allerede er udstedt, kan annulleres eller udskrives igen. På kladdelinjen kan du angive, om betalingen skal ske med en computercheck eller en håndskrevet check.

Salg / Supply Chain Management

Basis (Salg)

Du kan bruge dette modul til at oprette og vedligeholde et debitorkartotek. Du kan også bruge modulet til at bogføre salgstransaktioner i kladder og håndtere debitortilgodehavender. Modulet giver dig mulighed for at registrere debitorer og føre debitorbogholderi via finanskladderne. Det bruges altid, hvis du har brug for at have et debitorkartotek. Salgsfakturering bruges ofte sammen med modulet Basis (Salg) (se beskrivelse nedenfor). Basis (Salg) er integreret med Finans og Lager og er nødvendig til konfiguration af alle andre moduler under Salg. Hvis du bruger modulet Valuta, kan du bogføre salgstransaktioner og håndtere debitortilgodehavender i flere valutaer for hver debitor.

Salgsfakturering

Du kan bruge dette modul til at oprette, bogføre og udskrive fakturaer og kreditnotaer. Modulet er fuldt integreret med Finans og Lager.

Salgsordrestyring

Dette modul bruges til at håndtere salgstilbud, rammesalgsordrer og salgsordreprocesser. Der er følgende forskelle mellem at oprette en faktura direkte og at oprette en salgsordre:
Den disponible beholdning justeres, når der indtastes et beløb på en salgsordrelinje, men beholdningen påvirkes ikke af en faktura, før fakturaen er blevet bogført. Med modulet Salgsordrestyring kan du håndtere delleverancer. Med modulet Salgsordrestyring kan du holde levering og fakturering adskilt. Der er også forskel med hensyn til tidsrammen for salget. Der kan gå lang tid mellem det tidspunkt, hvor varerne bliver bestilt, og det tidspunkt, hvor de sælges. Modulet giver dig også mulighed for at bruge salgstilbud og rammeordrer i salgsfasen. Rekvisitioner og rammeordrer påvirker ikke lagerbeholdningen.

Fakturarabat

Med dette modul kan du beregne fakturarabatter automatisk. Du kan oprette flere typer fakturarabatter ved at angive mindstebeløb, rabatprocent og/eller servicegebyr. Det kan du gøre både i danske koner og i fremmede valutaer. Rabatten beregnes på hver enkelt varelinje og indgår i fakturaens nettosum.

Alternative leveringsadresser

Du kan bruge dette modul til at holde styr på forskellige fakturerings- og leveringsadresser. Du kan oprette alternative leveringsadresser for hver enkelt debitor. Hvis en debitor f.eks. er entreprenør og skal have leveret materialer til forskellige adresser, kan du med fordel anvende Alternative leveringsadresser.

Speditører

Med dette modul kan du oprette forskellige speditører (UPS, DHL, eksterne fragtmænd eller egne fragtmænd) og relatere deres serviceydelser (ekspres, dag-til-dag, standard) med leveringstid. Modulet Speditører kan bruges sammen med Salgsordrer og Overflytningsordrer.

Salgsreturvareordrer

Med dette modul kan du oprette en salgsreturvareordre og dermed kompensere en kunde for forkerte eller beskadigede varer. Varer kan modtages på grundlag af salgsreturvareordren. Det er muligt at oprette delvise returvaremodtagelser og kombinere returvaremodtagelser i en kreditnota. Med dette modul kan du knytte salgsreturvareordrer til udskiftningssalgsordrer.

Salgslinjerabat

Du kan bruge dette modul til at håndtere debitorrabatter, som enten er debitorspecifikke eller debitorgruppespecifikke. En rabat kan derved deles af flere debitorer. Med en linjerabat forhandles den procentdel, som debitoren eller debitorrabatgruppen får i rabat.

Salgslinjeprissætning

Du kan bruge dette modul til at håndtere salgspriser, som enten er debitorspecifikke eller debitorgruppespecifikke. En salgspris kan derved deles af flere debitorer. Med en salgspris forhandler du om den aktuelle pris med debitoren eller debitorprisgruppen.

Sales Tax

Du kan bruge dette modul, når du skal beregne amerikansk sales tax. Du kan oprette sales tax-områder for hver enkelt kunde/leverandør. Desuden kan du også beregne use tax og tax on tax. Sales tax kan ligeledes beregnes fra finanskladdelinjer.

Køb

Basis (Køb)

Du kan bruge dette modul til at oprette og vedligeholde et kreditorkartotek. Med dette modul kan du også bogføre købstransaktioner i kladder og håndtere kreditortilgodehavender. Modulet Basis (Køb) indeholder et kreditorkartotek og giver mulighed for at oprette kreditorposter ved hjælp af finanskladderne. Modulet anvendes altid, hvis du skal bruge et kreditorkartotek, men giver også mulighed for at bruge kreditorstyring på f.eks. forfaldne saldi. Købsfakturering bruges ofte sammen med dette modul (se beskrivelsen nedenfor). Basis (Køb) er integreret med Finans og Lager og er nødvendig til konfiguration af alle andre moduler i Køb. Hvis du bruger modulet Valuta, kan du bogføre købstransaktioner og håndtere kreditortilgodehavender i flere valutaer for hver kreditor.

Købsfakturering

Du kan bruge dette modul til at oprette, bogføre og udskrive købsfakturaer og købskreditnotaer. Modulet er integreret med Finans og Lager.

Købsordrestyring

Du kan bruge dette modul til håndtering af købsrekvisitioner, rammeordrer og købsordreprocesser. Der er følgende forskelle mellem at oprette en købsfaktura direkte og oprette en købsordre:

  •  Den disponible beholdning justeres, når der indtastes et beløb på en købsordrelinje, men beholdningen påvirkes ikke af en købsfaktura, før fakturaen er blevet bogført.
  • Du kan bruge modulet Købsordrestyring til at håndtere delleverancer.
  • Du kan bruge modulet Købsordrestyring til at holde levering og fakturering adskilt.

Modulet giver dig også mulighed for at bruge rekvisitioner og rammeordrer i købsfasen. Rekvisitioner og rammeordrer påvirker ikke lagerbeholdningen.

Fakturarabat

Med dette modul kan du beregne fakturarabatter automatisk. Rabatten kan være forskellig fra kreditor til kreditor, baseres på forskellige mindstebeløb (også i forskellige valutaer) og beregnes med forskellige satser, afhængig af fakturabeløbets størrelse. Rabatten beregnes på hver enkelt varelinje og indgår i fakturaens nettosum.

Indkøbsstyring

Du kan bruge dette modul til at automatisere indkøbsprocedurer. Du kan automatisk oprette indkøbsforslag og derefter indkøbsordrer ud fra registrerede oplysninger, f.eks. minimums- og maksimumsantal, genbestillingsantal osv.

Alternative bestillingsadresser

Du kan angive et ubegrænset antal adresser til hver leverandør.

Købsreturvareordrer

Du kan bruge dette modul til at oprette en købsreturvareordre og dermed kompensere din egen virksomhed for forkerte eller beskadigede varer. Varer kan hentes fra købsreturvareordren. Det er muligt at oprette delvise returvareleverancer og kombinere returvare-leverancer i en kreditnota. Med dette modul kan du knytte købsreturvareordrer til udskiftningskøbsordrer.

Købslinjerabat

Du kan bruge dette modul til at håndtere individuelle leverandørkøbsrabatter. Med en linjerabat forhandler du om den procentdel, som leverandøren vil give i rabat.

Købslinjeprissætning

Du kan bruge dette modul til at håndtere individuelle leverandørkøbspriser. Med en købspris forhandler du om den aktuelle pris med leverandøren.

Direkte leveringer

Du kan bruge dette modul til at sammenkæde salgs- og købsordrer samt når varer leveres direkte fra leverandøren til kunden. Modulet giver dig mulighed for at håndtere varer, som sendes direkte fra leverandøren til kunden, uden at lagerposterne skal udlignes manuelt. Faktureringsprocessen bliver ikke påvirket af direkte leveringer. Direkte leveringer kan bruges af alle virksomheder, der sælger varer, som sendes direkte fra leverandøren til kunden uden om eget lager.

Sælgere/indkøbere

Dette modul giver dig mulighed for at tildele indkøbere til leverandører og sælgere til kunder, så du kan holde styr på summen af køb og salg pr. person. Sælgere og indkøbere kan knyttes til kreditorposter, debitorposter, vareposter, sagsposter og ressourceposter. Med dette modul kan du lave statistik på individuelle sælgere og indkøbere. Det kan også bruges til at beregne provision.

Lager

Basis (Lager)

Dette modul bruges til håndtering af varer og priser, og det bruges oftest sammen med modulerne Salg og Køb. Basis (Lager) indeholder Microsoft Dynamics NAV-varekort, -vareposter og -lagerkladder. Med dette modul kan du oprette et varelager og bogføre varetransaktioner i kladder. Basis (Lager) er integreret med Finans og med bogføringsprocesserne i modulerne Salg og Køb.

Alternative lokationer

Med denne funktion kan du håndtere lagervarer, der er fordelt på flere lokationer. Funktionen er så fleksibel, at den omfatter lokationer i anlæg, produktionsfaciliteter, samt distributionscentre, lagre og servicebiler.

Lagervare (pr. lokation)

Med denne funktion får brugeren grundlæggende funktionalitet til håndtering af lagervarer pr. lokation, dvs. at identiske varer med samme varenummer kan opbevares på forskellige lokationer og håndteres separat på hver lokation. Du kan tilføje kostpriser, genbestillingsordrer, produktionsoplysninger osv. baseret på lokationen.

Alternative leverandører

Med dette modul kan du købe den samme vare fra forskellige leverandører. Modulet giver dig mulighed for at oprette alternative leverandører og prisoplysninger på varer. Det kan bruges, når en virksomhed har flere leverandører af den samme vare.

Styklister

Du kan bruge dette modul til at nedbryde dine færdigvarer i styklister. Styklister kan bruges til at beskrive konstruktioner, kampagnepakker og andre produkter, der altid sælges sammen. Styklister oprettes i varekartoteket med en stykliste-beskrivelse med angivelse af varer, ressourcer, antal osv. Desuden findes der kørsler til beregning af kostprisen på styklisten.

Overflytning mellem lokationer

Med dette modul kan du effektivt spore lagervarer, når de flyttes fra én lokation til en anden. Du kan også bedre holde regnskab med lagerværdien af varer, der er under forsendelse og placeret på forskellige lokationer.

Erstatningsvarer

Med dette modul kan du sammenkæde varer med samme eller lignende kendetegn. Hvis en kunde bestiller en vare, som ikke er til rådighed, kan du tilbyde en erstatningsvare og undgå at miste salget. Du kan også tilbyde en ekstra service til din kunde ved at tilbyde billigere alternativer.

Varereferencer

Når du bruger dette modul kan du hurtigt og nemt identificere de varer en kunde bestiller på grundlag af andre varenumre end dine egne. Du kan gemme og nemt få adgang til oplysninger om varereferencer fra kunder, leverandører og producenter samt generiske numre, stregkoder og europæiske varekoder.

Katalogvarer

Du kan bruge dette modul, når du tilbyder varer, der ikke er en del af din lagerbeholdning, men som du kan bestille fra leverandøren eller producenten. Disse varer registreres som katalogvarer, men behandles som alle andre varer.

Varesporing

Med dette modul kan du håndtere og spore serie- og lotnumre. Serie- og lotnumre kan tildeles manuelt eller automatisk. Funktionen giver dig mulighed for at modtage og sende flere mængder med serie/lotnumre fra en enkelt ordrelinjepost.

Varegebyrer

Du kan bruge dette modul, hvis du vil medtage værdien af yderligere udgifter i kostprisen eller salgsprisen for en vare. Det kan f.eks. være fragt, forsikring eller andre udgifter i forbindelse med varen.

Placering

Med dette modul kan du organisere dit lager ved at tildele varer til placeringer, som er den mindste enhed i den logiske struktur på lageret. Dette gøres via varekladder eller direkte fra dokumentlinjerne (gælder ikke kun ordrelinjer).

Analyserapporter

Dette modul er beregnet for beslutningstagerne i en virksomhed, især dem med overordnet ansvar for salg, indkøb og produktporteføjlestyring. Det giver dem et effektivt og fleksibelt værktøj til udtræk af vigtige oplysninger fra systemet, der kan bruges til de daglige beslutninger. Analyserapporter er analyser, der kan tilpasses og er bygget på vareposter, hvor brugere kan tilføje og kombinere analyseobjekter – debitorer, varer og leverandører – alt efter, hvad der er behov for.

Tallene kan vises både som beløb og mængder, og de kan sammenlignes efter perioder samt i henhold til budgettet. Når tallene indsættes i formlen, kan de være en indikator for, hvordan virksomheden klarer sig. Drill-Down-funktionen i analyserapporterne giver ledere mulighed for at finde frem til årsagerne til problemerne. Med denne funktion giver modulet mulighed for at få overblik over transaktionsposterne for salg og indkøb, hvilket igen giver virksomhedens beslutningstagere mulighed for at få et hurtigt overblik salgsflowet, analysere lageromsætning, evaluere kundernes købsmønstre, opdage tendenser, overveje produktudbud, priser og leverandører og træffe andre vigtige beslutninger.

Varebudgetter

Dette modul giver virksomheder mulighed for at udarbejde salgs/indkøbsbudgetter på kunde/leverandør- og vareniveau – både i beløb og mængder. Ved hjælp af denne funktionalitet kan virksomheder udarbejde og registrere et salgsbudget, der kan fungere som input for virksomhedens beslutningstagere på andre driftsområder, dvs. indkøb og logistik. Det kan forsyne dem med input om fremtidig forventet efterspørgsel og danne grundlag for forretningsmæssige diskussioner med kunderne. Når budgetterne er lavet, kan de bruges til at spore det faktiske salg ved at beregne afvigelsen. Muligheden for at flytte budgettal mellem systemet og Excel gør budgetteringsprocessen endnu mere fleksibel.

Ressourcer

Basis (Ressourcer)

Du kan bruge dette modul til at holde styr på ressourcer og priser. Modulet giver dig mulighed for at registrere og sælge ressourcer. Relaterede ressourcer kan kombineres i ressourcegrupper, eller du kan holde styr på enkelte ressourcer. Ressourcer kan inddeles i personer og maskiner.

Ressourcer kan knyttes til en bestemt sag i en bestemt periode. Denne funktion kræver, at du har modulerne Basis (Sager) og Budgetter.

Sager

Sager og Ressourcer

Modulet Sager og Ressourcer kombinerer funktionaliteten af modulerne Basis ressourcer, kapacitetsstyring, alternative kostpriser, basis sager, sagsbudgetter og aktiviteter (se beskrivelse ovenfor).

CRM/Relationsstyring

Kontaktstyring

Du kan bruge dette modul til at oprette og vedligeholde en oversigt over dine kontakter og til at tilpasse din tilgang til dem. I modulet Kontaktstyring kan du registrere kontaktoplysninger for alle dine forretningsforbindelser. For hver kontakt kan du kan angive en individuel kontaktperson, som er relateret til denne kontakt. Der vises en meddelelse, hvis du angiver oplysninger, der allerede findes. Du kan inddele dine kontakter i kategorier på baggrund af profilspørgsmål, så du kan få et nøjagtigt overblik over dine emner og kunder. Modulet er tæt integreret med modulet Salg, hvilket betyder, at du f.eks. kan oprette tilbud til mulige emner eller oprette salgsdokumenter til bestemte kontaktpersoner.

Operationsstyring

Med dette modul kan du organisere operationer, som er relateret til dine salgs- og marketingaktiviteter. Du kan oprette dine egne opgaveoversigter og tildele operationer til andre brugere eller grupper af brugere. Du kan oprette automatiske gentagelsesopgaver og aktiviteter, der består af flere opgaver.

Microsoft Outlookklientintegration

Med dette modul kan du synkronisere dine opgaver og dine kontakter i Microsoft Dynamics NAV med møder, opgaver og kontakter i Microsoft Outlook. Du kan oprette, opdatere, annullere og slette i ét program, og det andet program synkroniseres automatisk. Du kan også bruge dette modul, når du skal have adgang til oplysninger eller skal opdatere oplysninger, når du arbejder offline. Dette er muligt pga. den kørsel, som du kan køre, når du er online igen.

Personale

Basis (Personale)

Du kan bruge dette modul til effektiv styring af din virksomheds personalemæssige forhold. Du kan gruppere og registrere relevante medarbejderoplysninger, f.eks. erfaring, kvalifikationer, uddannelse, træning og fagforeningsmedlemskab. Du kan oprette kartoteker med både nuværende og tidligere medarbejdere samt tidligere ansøgere og udtrække relevante kandidater til nye stillinger i virksomheden. Modulet kan også bruges til at holde styr på, hvilke personalegoder de forskellige medarbejdere har, samt hvilke virksomhedsejede ting (nøgler, kreditkort, computere og biler) der er udlånt. Du kan nemt registrere alle typer fravær i netop den tidsenhed (timer, dage osv.), der er brug for. Desuden kan du angive alternative adresser og pårørende til hver ansat.

Moduler i Advanced Management (AM)

Disse moduler er KUN med i AM-licensen. Hvis du har en AM-licens, får du også alle moduler fra BE-licensen med.

 

Finans – ØkonomistyringAnlægSalgLagerLogistikProduktionsstyringRessourcerSagerCRM/RelationsstyringService

Finans – Økonomistyring

Ansvarscentre

Med dette modul kan du oprette profitcentre og/eller omkostningscentre. En virksomhed kan sælge varer til bestemte priser og tilknyttet et ansvarscenter. Denne funktionalitet gør det muligt at knytte en bruger til et ansvarscenter, så det kun er de salgs‐ og købsdokumenter, som er relateret til brugeren, der bliver vist. Derudover får brugere hjælp til at angive yderligere oplysninger, f.eks. dimensioner og lokationskoder.

Anlæg

Forsikring

Du kan bruge dette modul til at opsætte oplysninger om forsikringsdækning og årlige præmier for anlæg. Med dette modul kan du let afgøre, om virksomhedens anlæg er over- eller underforsikrede. Du kan knytte hvert anlæg til en eller flere policer. Modulet Forsikring giver også mulighed for at oprette et register over forsikringsbeløbene.

Reparation

Med dette modul kan du registrere reparations og serviceomkostninger for hvert anlæg. Det giver dig de nødvendige oplysninger til at vurdere og træffe beslutninger om nyanskaffelser og afskaffelser af anlæg. Modulet kan integreres med modulet Basis (Finans).

Salg / Supply Chain Management

Beregning af leveringstid

Dette modul bruges til at beregne rådighedsdatoer og leveringsdatoer. Hvis kunden har anmodet om levering på en bestemt dato, kan du finde ud af, om det er muligt at levere på denne dato. Du kan også beregne en mulig leveringsdato baseret på leveringstid eller produktionstid, hvis du ikke har noget på lager.

Kalendere

Med dette modul kan du oprette kalendere med arbejds- og fridage. En basiskalender kan knyttes til Debitor, Kreditor, Lokationer, Regnskab, Speditør og til Serviceopsætning. Det er muligt at foretage ændringer til basiskalenderen for hver af ovennævnte. Kalenderposterne bruges i datoberegninger i salgsordrer, købsordrer, overflytningsordrer, produktionsordrer, serviceordrer og i indkøbskladder og planlægningskladder.

Kampagneprissætning

Du kan bruge dette modul til at arbejde med salgspriser og salgslinjerabatter i forbindelse med kampagner. Når du har “aktiveret” priserne/rabatterne, kan alle kunder eller kontakter, som er tilknyttet en virksomhed, der er mål for en kampagne, få adgang til de priser/ rabatter, der er gældende for kampagnen. Priserne gælder, så længe kampagnen kører, eller indtil du beslutter at “deaktivere” dem. Når du opretter et salgsdokument eller en serviceordre, vil kampagneprisen eller – rabatten være blandt de mulige prisreduktioner, som systemet kan vælge imellem.

Lager

Løbende lageroptælling

Løbende lageroptælling er en grundlæggende metode til kontrol af lagerdata. Den bruges til at vedligeholde og forbedre lagernøjagtigheden. Løbende lageroptælling opsættes på vare- eller lagervareniveau.

Læg-på-lager

Dette modul giver dine lagermedarbejdere mulighed for at udføre deres tildelte opgaver. Dette gøres via en separat brugergrænseflade, når der modtages varer i et enkelt ordre-miljø. Her oprettes læg-på-lager-aktiviteten via den frigivne ordre.

Lagermodtagelse

Dette modul giver dine lagermedarbejdere mulighed for at udføre deres tildelte opgaver. Dette gøres via en separat brugergrænseflade, når der modtages varer i et multiordre-miljø. Her oprettes læg-på-lager-aktiviteten via kvitteringen.

Pluk

Dette modul giver dine lagermedarbejdere mulighed for at udføre deres tildelte opgaver. Dette gøres via en separat brugergrænseflade, når der afsendes varer i et enkelt ordre-miljø. Her oprettes pluk-aktiviteten via den frigivne ordre.

Lagerleverance

Dette modul giver dine lagermedarbejdere mulighed for at udføre deres tildelte opgaver.Dette gøres via en separat brugergrænseflade, når der afsendes varer i et multiordre-miljø. Her oprettes pluk-aktiviteten via leverancen.

Standardkostpriskladde
Standardkostpriskladden er et effektivt værktøj for virksomheder, som regelmæssigt skal kontrollere og opdatere standardkostpriser. Kladden giver dem mulighed for at arbejde med opdateringer af standardkostpriser på samme måde som i f.eks. et Excel-regneark, men inden for rammerne i applikationen. Kladden giver en oversigt over de aktuelle standardkostpriser og er derfor et egnet sted til at foretage forberedelser til opdatering af kostpriser, når ændringerne ikke straks skal afspejles i systemet.

Denne forberedelse, som normalt begynder med opdateringer for både indkøbte dokumenter og kapacitet, kan vha. forskellige sorteringskriterier udføres samtidigt i flere regneark med mulighed for at samle dem i ét regneark. Simulering af den indflydelse, som ændringer i komponenter og/eller kapacitetsforbrug har på kostprisen for den producerede vare, er en effektiv måde at få et overblik på og er med til at sikre, at du kan opdage og forhindre eventuelle fejl.

Muligheden for at udføre ændringerne på en bestemt dato og sikre, at en eventuel regulering, der opstår pga. kostprisændringer, håndteres i systemet, er grundstenen i standardkostpriskladden. En virksomheds controllere får dermed en pålidelig og effektiv metode til at vedligeholde præcise og opdaterede lagerværdier.

Logistik / Warehouse Management

Warehouse Management

Dette modul er et avanceret modul, som giver dig mulighed for at håndtere varer på placeringsniveau. Du kan modtage varer og lægge dem på lager i en placering, samt plukke varer fra en placering. Varer lægges på lager i henhold til en læg-på-lager-skabelon, og varer plukkes baseret på (zonen- og) placeringsniveauet. Det er muligt at flytte varer mellem placeringer enten manuelt eller baseret på en rapport for at optimere pladsudnyttelsen og plukprocessen. Der oprettes instruktionsdokumenter til pluk- og læg-på-lagerprocessen. Pluk- og læg-på-lager-processen kan udføres i forbindelse med salg, køb, overflytninger, returvarer og produktionsordrer. Serviceordrer er ikke inkluderet. Modulerne Læg-pålager, Lagermodtagelse, Pluk, Lagerleverance anbefales for at kunne bruge modulet Avanceret logistik på en effektiv måde (disse fire moduler følger med i en hostet AM løsning).

Internt pluk/læg-på- lager

Med dette modul kan du oprette pluk- og læg-på-lager-ordrer til interne formål uden at have et kildedokument (f.eks. en købsordre eller en salgsordre). Du kan f.eks. plukke varer til testformål eller lægge overskydende produktionsvarer på lager. Der oprettes instruktionsdokumenter, men brug af disse ordrer kræver ikke kildedokumenter.

Automated Data Capture System

Med Automated Data Capture System kan du indsamle data automatisk. Det er derved muligt at have præcise data selv i et hektisk miljø. Dette modul bruger Application Server og understøtter nogle af de arbejdsgange i det nye modul Avanceret (Logistik), som muliggør automatisering af lageret.

Placeringsopsætning

Med dette modul kan du nemt oprette og vedligeholde dine placeringer. Dette kan gøres ved at definere både lagerlayout og dimensionerne på dine reoler, kolonner og hylder. Med dette modul kan du desuden nemt oprette og vedligeholde dine planlægningsparametre. Dette gøres ved at definere begrænsninger og kendetegn for hver enkelt placering.

Produktionsstyring

Produktionsordrer

Du kan bruge dette modul til at oprette og håndtere produktionsordrer. Modulet indeholder de grundlæggende funktioner til oprettelse af produktionsordrer og bogføring af forbrug og afgang på produktionsordrer. Når du har oprettet en produktionsordre, kan du beregne nettobehov på grundlag af produktionsordren. Som et alternativ til automatisk planlægning indeholder dette modul et værktøj til manuel planlægning. Vinduet Ordreplanlægning giver den indsigt og indeholder de værktøjer, du skal bruge for at udføre manuel efterspørgselsplanlægning fra salgslinjer og derefter oprette forskellige typer forsyningsordrer direkte.

Produktionsstyklister

Du kan bruge dette modul til at oprette styklister. Modulet er også påkrævet til konfiguration af alle de øvrige Microsoft Dynamics NAV Produktionsmoduler. Modulet indeholder også funktioner til beregning af kostpriser.

Versionsstyring

Du kan bruge dette modul til at oprette og håndtere forskellige versioner af produktionsstyklister og ruter.
Du skal have Kapacitetsplanlægning i licensen, inden du kan oprette forskellige ruteversioner.

Smidig produktion

Dette modul giver dig mulighed for at køre Smidig produktion inkl. Forsyningsplanlægning og Kapacitetsplanlægning.

Grundlæggende forsyningsplanlægning

Du kan bruge dette modul til planlægning af materialebehov baseret på efterspørgsel. Modulet indeholder funktioner til produktionsplanlægning og materialebehovsplanlægning. Modulet indeholder også aktionsmeddelelser, så du kan planlægge udbud og efterspørgsel. Funktionen til planlægning af materialebehov understøtter planlægning af materialebehov, både med og uden faste tidsrum. Du kan oprette varer med deres egen genbestillingsprocedure, og du kan registrere, om de bliver produceret eller købt hos en tredjepart. Modulet opretter automatisk produktionsordrer og købsordrer.

Efterspørgselsprognose

Du kan bruge dette modul til efterspørgselsprognoser baseret på varer.

Grundlæggende kapacitetsplanlægning

Dette modul bruges til at tilføje kapaciteter (arbejdscentre) til produktionsprocessen. Du kan oprette ruter og bruge dem på produktionsordrer og i materialebehovsplanlægning. Dermed kan du få vist belastning og operationsoversigt for kapaciteterne.

Produktionsressourcer

Dette modul bruges til at tilføje produktionsressourcer som kapaciteter til produktionsprocessen.

Begrænset belastning

Du kan bruge dette modul til at begrænse belastningen på ressourcer med begrænset kapacitet. Begrænset belastning hjælper planlæggere med at lave realistiske planer ved at tage højde for begrænsninger i kapaciteten. Dette sikrer, at der ikke bliver tildelt mere arbejde til et arbejdscenter end kapaciteten kan forventes at udføre i løbet af en given periode.

Produktionsskemaer

Med dette modul kan du få en grafisk fremstilling af produktionsordrer og kapacitetsbelastning i en integreret Gantt-komponent.
Vinduet Produktionsplan er et Gantt-kort, som er fuldt integreret med Microsoft Dynamics NAV, og giver brugere mulighed for at omplanlægge operationer vha. af træk-og-slipfunktionalitet i en grafisk brugergrænseflade og dermed mulighed for at opdatere de tilknyttede produktionsordredata.
Denne funktion indeholder ikke ny planlægningsfunktionalitet, den gør det blot muligt at udføre opgaver i en grafisk brugergrænseflade, som tidligere skulle udføres i tabeller i router, operationsoversigter, belastningsvinduer osv. Som sådan er det en konsolidering af eksisterende data og funktioner i forbindelse med kapacitetsplanlægning i én grafisk brugergrænseflade, hvilket giver et meget bedre overblik og øget brugervenlighed til forskellige brugere.

Modulet Produktionsskemaer er beregnet for mindre produktionsvirksomheder. Det understøtter derfor ikke mere avancerede kapacitetsplanlægningsfunktioner som f.eks. Begrænset belastning og egner sig bedst til et begrænset antal samtidige produktionsordrer.

Ressourcer

Kapacitetsstyring

Dette modul bruges i forbindelse med kapacitetsstyring, salgs- og forbrugsstatistik samt ressourcerentabilitet. Du kan oprette en plan i et kalendersystem med den detaljeringsgrad og for den periode, du har brug for. Du kan også måle dit ressourceforbrug. Du kan få vist en fuldstændig oversigt over kapacitet for hver ressource med oplysninger om, hvilke ressourcer du råder over og planlagte kostpriser på ordrer og tilbud.

Alternative kostpriser

Med dette modul kan du holde styr på alternative kostpriser på ressourcer og ressourcegrupper. Kostpriser kan enten være faste eller baseret på en tillægsprocent eller en fast tillægspris. Du kan definere så mange typer arbejde, du har brug for.

Sager

Basis (Sager)

Dette modul bruges til at registrere forbrug på sager og til at holde styr på oplysninger i forbindelse med fakturering af kunder. Du kan knytte en bestemt sag til en bestemt kunde og fakturere sagen samlet eller delvist. Denne funktion kræver, at du har granulet Salgsfakturering.

Sagsbudgetter

Du kan bruge dette modul til at opstille et budget for en sag. Du kan opstille et budget for en hel sag eller for hver del af sagen, hvis du har modulet Aktiviteter. Budgetter kan opstilles for præcis den periode, der er brug for. Du kan kopiere et budget fra én sag til en anden.

Aktiviteter

Du kan bruge dette modul, hvis du vil opdele en sag i flere forskellige aktiviteter, så du kan budgettere mere specifikt.

CRM / Relationsstyring

Kontaktklassificering

Du kan bruge dette modul til at klassificere dine kontakter i forskellige kategorier. Du kan få programmet til automatisk at klassificere dine kunder ud fra kriterier, som du har angivet, f.eks. på baggrund af indtjening. Disse oplysninger kan du bruge til at udvælge kontakter til kampagner. Du kan segmentere dine kunder i ABCsegmenter og bruge modulet til vurderingsformål. Med andre ord kan du få vægten af to spørgsmål til at bestemme værdien af et tredje spørgsmål.

Kampagnestyring

Du kan bruge dette modul til at organisere kampagner på baggrund af målgrupper, som du har oprettet. Du kan inddele dine kontakter i målgrupper baseret på bestemte kriterier, f.eks. salg, kontaktprofiler og interaktioner. Du kan også genbruge eksisterende målgrupper eller målgruppekriterier.
Du kan brevflette det identificerede segment med et Microsoft Word-dokument eller sende en hvilken som helst anden filtype til kontakterne i dit segment. Du kan sende et dokument til personer af forskellig nationalitet på deres lokale sprog. (Kræver Interaktion/dokumentstyring).

Leadstyring

Med dette modul kan du holde styr på leads. Du kan inddele dine salgsprocesser i forskellige faser, som du derefter kan bruge til at håndtere dine leads. I dette modul får du et overblik over mulige leads.

Interaktions/dokumentstyring

Du kan bruge dette modul til at registrere alle de interaktioner, som du har med dine kontakter, f.eks. telefonsamtaler, møder og breve. Du kan vedhæfte dokumenter til interaktionerne, f.eks. Microsoft Worddokumenter, Microsoft Excel-filer eller .txt-filer. Du kan også automatisk registrere interaktioner, når du udfører andre handlinger i Microsoft Dynamics NAV.
Alle Microsoft Dynamics NAV-dokumenter, som du sender til kontakter, f.eks. salgsordrer eller tilbud, kan logges og hentes på et senere tidspunkt. Ved at bruge telekommunikationsenheder, som er TAPI-kompatible (Telephony Application Programming Interface), kan du foretage et opkald til en kontakt ved at klikke på en knap på kontaktkortet.

Kontaktsøgning

Du kan bruge dette modul til at søge efter de oplysninger, som er relateret til en bestemt kontakt – f.eks. et lead, en kontaktadresse eller endda bemærkninger om denne kontakt. Hvis du ikke kender den korrekte stavemåde, vil du stadig kunne finde oplysninger, idet modulet er bygget på fuzzy-logik.

E-mail-logføring med Microsoft Exchange

Du kan bruge dette modul til at logføre al e-mailkorrespondance. Du kan logføre indgående og udgående e-mails, som er sendt via Microsoft Dynamics NAV eller Outlook, og du kan endda indstille programmet til automatisk eller manuel logføring i Microsoft Dynamics NAV. Løsningen er serverbaseret og kræver Microsoft Exchange Server (min. version 5.5 med service pack 4) for at bevare e-mails i deres naturlige miljø og dermed lette administrationen.

Service

Serviceordrestyring

Du kan bruge dette modul til at registrere dine eftersalgsaktiviteter, herunder serviceanmodninger, forfalden service, serviceordrer og reparationsanmodninger. Serviceanmodninger kan fremsendes af dine kunder eller automatisk i henhold til betingelserne i servicekontrakten. Oplysninger kan angives i serviceordren af en medarbejder i callcenteret eller i reparationsafdelingen.
Du kan også bruge dette modul til at registrere ad hoc- eller engangsserviceordrer og til at registrere udstyr, som er udlånt til kunder. Via serviceordrelogfilen kan du få vist en komplet oversigt over dine serviceordrer og serviceordretilbud.

Serviceprisstyring

Du kan bruge dette modul til at oprette, vedligeholde og overvåge dine servicepriser. Du kan oprette prisgrupper, som tager forskellige kriterier i betragtning, f.eks. den serviceartikel (eller servicevaregruppe), som serviceopgaven involverer, eller fejltypen. Du kan også opsætte prisgrupper for en begrænset tidsperiode eller for en bestemt kunde eller valuta. Du kan definere prisberegningsstrukturer, som omfatter alle parametre, der er involveret i serviceydelsen, f.eks. de dele, der bruges, de forskellige arbejdstyper og gebyrer. Systemet tildeler automatisk den korrekte prisstruktur til de serviceordrer, der passer til serviceprisgruppekriteriet. Du kan tildele faste priser samt minimums- og maksimumspriser til serviceprisgrupper. Du har adgang til statistik om rentabiliteten af hver serviceprisgruppe.

Serviceartikelstyring

Med dette modul kan du holde styr på serviceartikler. Du kan registrere oplysninger om dine serviceartikler, herunder kontraktoplysninger, komponentstyring og stykliste-referencer, og garantioplysninger. Du kan bruge funktionen til udviklingsanalyse af serviceartikler til at få vist indikatorer for ydeevne for serviceartiklen inden for en bestemt periode.

Servicekontraktstyring

Du kan bruge dette modul til at oprette en aftale med kunden om det serviceniveau, som skal leveres. Du kan også bruge det til håndtering af garantier i forbindelse med serviceartikler og reservedele. Funktionen Servicekontraktstyring indeholder oplysninger om kontrakthistorik, fornyelse af kontrakter og kontraktskabeloner. Du kan også registrere oplysninger om serviceniveauer, svartider, rabatniveauer samt servicehistorik for hver kontrakt, herunder forbruget af serviceartikler, reservedele og mandtimer. Desuden indeholder modulet funktioner til måling af kontraktrentabilitet og kontrakttilbud.

Planlægning og ekspedition

Medarbejdere til arbejdsordrer. Du kan registrere oplysninger i modulet, f.eks. arbejdsordrehåndtering og arbejdsordrestatus. Du kan også bruge det til at filtrere servicemedarbejdere og teknikere i henhold til tilgængelighed, kvalifikationer og katalogvarer. Ved hjælp af funktionaliteten i dette granul kan du få et overblik over prioritering af serviceopgaver, servicebelastning og opgaveudvikling.

Opgavestyring

Du kan bruge dette modul til at automatisere serviceopgaver. Du kan f.eks. få programmet til automatisk at oprette fornyelser af servicekontrakter eller servicekontraktfakturaer. Desuden kan du få programmet til at kontrollere, om der er kørsler, som skal aktiveres på en bestemt dato.

Brugertyper

NAV 2009 og tidligere versioner indeholder følgende brugertyper – BE-brugere og AM-brugere

Ovenfor kan du se, hvilke moduler de forskellige licenstyper giver adgang til.

BE bruger

Brugertypen til Business Essentials.

Til kunder, der har brug for central økonomistyring og handelsfunktioner med integrerede processer inden for økonomi, forsyningskæder, business intelligence og rapportering, der nemt kan skaleres, i takt med at din virksomhed vokser.

AM bruger

Brugertypen til Advanced Management.

Til virksomheder i vækst, som har brug for en justerbar løsning med komplekse, meget funktionelle funktioner til økonomi, regnskab, business intelligence og rapportering.

BE bruger 
pr. bruger

kr. 16.750

AM bruger 
pr. bruger

kr. 19.735

Udover oprettelsespriserne betales der et årligt abonnement på 16% af den samlede licensværdi.
Priserne er eks. moms. Skanderby tager forbehold for prisændringer.

Hosting af tidligere versioner

Det er stadig muligt at leje licens til de ældre versioner af NAV eller flytte din egen licens over på hosting.

Skanderby tilbyder sammen med vores hostingpartner ScanNet hurtig og sikker hosting af din NAV-løsning. Med en hosted løsning skal du ikke selv bekymre dig om backup, opdateringer, vedligeholdelse osv., da det alt sammen bliver håndteret af hostingudbyderen.

Hosting 
BE bruger

kr. 585
pr. måned

Oprettelsespris
(1-4 brugere):

Kr. 1.290

Oprettelsespris
(5-9 brugere):

Kr. 2.285

Hosting 
AM bruger

kr. 645
pr. måned

Oprettelsespris 
(1-4 brugere):

Kr. 1.290

Oprettelsespris 
(5-9 brugere):

Kr. 2.285

Expense ManagementContinia logo

Continia / Claus Lundstrøm

 

Går alt i stå hos jer, når der skal afleveres rejseafregninger? Er arkivering af bilag et stort rod? Og er sammenkædning af bilag og kreditkort meget tidkrævende eller helt opgivet? Har I set på systemer til dette, men de har været store og stadig meget krævende for den enkelte rejsende? Så kom ind og se, hvordan du en gang for alle gør op med virksomhedens rejseaktiviteter – selvfølgelig ved at anvende Microsoft Dynamics NAV!

Scroll Up